Internationale neerlandistiek

In 40 landen wordt aan zo'n 135 universiteiten en hogescholen onderwijs Nederlands aangeboden. In de buurlanden zijn er in totaal ongeveer 400.000 leerders van het Nederlands verspreid over alle onderwijsvormen: ruim 350.000 in Wallonië, 6.000 in Noord-Frankrijk en meer dan 35.000 in Duitsland.

De Taalunie bevordert kwaliteitsvol onderwijs Nederlands overal in de wereld waar Nederlands wordt onderwezen. Dit onderwijs is van belang voor het Nederlands en voor het Nederlandse taalgebied. Het draagt bij aan kwaliteitsvolle internationale samenwerking en versterkt daarmee de internationale impact van onze landen. Kennis van de taal en cultuur in het buitenland versterkt diplomatieke banden met landen waar de taal geleerd wordt en zorgt voor goede economische, wetenschappelijke en culturele contacten. Ook vergemakkelijkt het arbeidsmobiliteit over en weer. Zo bevordert onderwijs Nederlands in het buitenland de relaties met onze buurtaalregio’s en andere landen waar de taal geleerd wordt.

Tot slot is het ook voor de status en uitstraling van de Nederlandse taal van belang dat ze ook buiten de grenzen van het taalgebied wordt geleerd en bestudeerd. De Taalunie zet haar ruime expertise van onderwijs Nederlands als vreemde taal wereldwijd in: in de grensregio’s, in de Internationale neerlandistiek en op de Cariben.

De Taalunie heeft voor deze ondersteuning in het buitenland een instrumentarium ter beschikking, zoals financieringen, cursussen voor studenten en docenten, workshops voor lesgevers, informatie over leermiddelen, didactische ondersteuning, beurzen en voorzieningen op het gebied van toetsing.

Meer weten over?