Internationale neerlandistiek

In 40 landen wordt aan zo'n 135 universiteiten en hogescholen onderwijs Nederlands aangeboden. In de buurlanden zijn er in totaal ongeveer 400.000 leerders van het Nederlands verspreid over alle onderwijsvormen: ruim 350.000 in Wallonië, 6.000 in Noord-Frankrijk en meer dan 35.000 in Duitsland.

De Taalunie bevordert kwaliteitsvol onderwijs Nederlands overal in de wereld waar Nederlands wordt onderwezen. Dit onderwijs is van belang voor het Nederlands en voor het Nederlandse taalgebied. Het draagt bij aan kwaliteitsvolle internationale samenwerking en versterkt daarmee de internationale impact van onze landen. Kennis van de taal en cultuur in het buitenland versterkt diplomatieke banden met landen waar de taal geleerd wordt en zorgt voor goede economische, wetenschappelijke en culturele contacten. Ook vergemakkelijkt het arbeidsmobiliteit over en weer. Zo bevordert onderwijs Nederlands in het buitenland de relaties met onze buurtaalregio’s en andere landen waar de taal geleerd wordt.

Tot slot is het ook voor de status en uitstraling van de Nederlandse taal van belang dat ze ook buiten de grenzen van het taalgebied wordt geleerd en bestudeerd. De Taalunie zet haar ruime expertise van onderwijs Nederlands als vreemde taal wereldwijd in: in de grensregio’s, in de Internationale neerlandistiek en op de Cariben.

De Taalunie heeft voor deze ondersteuning in het buitenland een instrumentarium ter beschikking, zoals financieringen, cursussen voor studenten en docenten, workshops voor lesgevers, informatie over leermiddelen, didactische ondersteuning, beurzen en voorzieningen op het gebied van toetsing.

Meer weten over?

Actueel

Cursusaanbod voor lesgevers NVT en neerlandistiek

Docenten
Nascholing
+2 +3
  • Neerlandistiek
  • NVT

Afdeling neerlandistiek in Triëst viert 60ste verjaardag met blik naar de toekomst

Kom alles te weten over het Impulstraject

Terugblik op een levendig 21ste Colloquium Neerlandicum

Neerlandistiek

Schrijversbezoek wereldwijd: Rashif El Kaoui in het Verenigd Koninkrijk

Nascholingsmodules voor docenten NVT

Cursussen
Docenten

Cursussen internationale neerlandistiek 2022

NVT
Onderwijs
+1 +2
  • Onderzoek

Nieuw initiatief: Nederlandstalige schrijvers online op bezoek bij leerlingen en studenten Nederlands in heel de wereld

Aanbestedingen voor cursus- en nascholingsaanbod NVT

Docenten
Neerlandistiek
+2 +3
  • NVT
  • Studenten

Woordcombinaties: veelbelovende taalhulp voor leerders van het Nederlands

Nieuwe afdeling Nederlands India

Nieuwe afdeling Nederlands aan talenuniversiteit in India

India
NVT
Why study Dutch?

The Language show: Taalunie presenteert 'Why study Dutch'?

The language show

Evenement
Presentatie
De aantrekkingskracht van opleidingen Nederlands buiten het taalgebied

'De aantrekkingskracht van opleidingen Nederlands buiten het taalgebied'

Artikel 'Veto'

Buitenland
Neerlandistiek

Eerste Taalunie Online Zomercursus Nederlands van start

Cursussen
Neerlandistiek
+2 +3
  • NVT
  • Studenten

Digitale leermiddelen en online lesgeven. De Taalunie ondersteunt lesgevers en onderzoekers.

Docenten
Leraren
+3 +4
  • Lesmaterialen
  • Neerlandistiek
  • NVT

Downloads

Het Nederlands internationaal - Frankrijk

Het Nederlands internationaal - Frankrijk

Docenten
Neerlandistiek
NVT
Onderzoek
Studenten

Samenvatting veldanalyse Frankrijk

Samenvatting veldanalyse Frankrijk

Docenten
Neerlandistiek
NVT
Onderzoek
Studenten

Publicaties

Het Nederlands in Italië is van belang voor... (factsheet)

Neerlandistiek
Taalbeleid

Het Nederlands in Polen is van belang voor... (factsheet)

Neerlandistiek
Taalbeleid

Talenbeleid in Europa

Taalbeleid

Talenbeleid in Europa - Managementsamenvatting

Taalbeleid

Talenbeleid in Europa - Appendix

Taalbeleid

Meer dossiers