Taal en zorg

Met meer zorg voor taal kan er betere zorg worden verleend. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de Taalunie Talendebatten (2018) over geslaagde communicatie in de zorg. De Taalunie heeft daarop diverse partijen uit de taal- en zorgsector bij elkaar gebracht om tot (nog) meer geslaagde communicatie in de zorg te komen.

Tijdens de werkbijeenkomst Betere zorg met meer zorg voor taal op het DRONGO talenfestival (2019) is samen met diverse partners nagedacht en gesproken over het gebruik van medische terminologie, de ondersteuning via taal- en spraaktechnologie en de aandacht voor taal in zorgopleidingen.

Praktische samenwerking en ondersteuning

Op basis van de uitkomsten werden de mogelijkheden van praktische samenwerkingen tussen de verschillende organisaties besproken. De Taalunie wil deze initiatieven graag ondersteunen.

 

 

Informatieboekje

De Taalunie staat voor verbinding en hecht eraan dat organisaties en instellingen hun krachten bundelen. Voor de werkbijeenkomst 'Betere zorg met zorg voor taal' is een informatieboekje gemaakt met voorbeelden van initiatieven op het gebied van taal en zorg. Het boekje biedt slechts een greep uit de vele initiatieven maar biedt ook een eerste aanzet naar een platform 'Eenheid in taal in de zorg'.

Informatieboekje met voorbeelden van initiatieven rond taal en zorg Path 4 Created with Sketch.