Standaardtaal

07-05-2021


Grammatica

De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) is de uitvoerigste beschrijving van de grammatica van het Nederlands voor iedereen met vragen over taalgebruik die niet te beantwoorden zijn door het raadplegen van een woordenboek. Dit kunnen zowel moedertaalsprekers als anderstaligen zijn die Nederlands leren.

De ANS is dus een handleiding of hulpmiddel op het gebied van de grammatica. Wie bijvoorbeeld informatie zoekt over vervoeging of verbuiging van woorden, over vorming van afleidingen of samenstellingen en over de woordvolgorde van zinnen, kan daarvoor bij de ANS terecht.

Actualisering
Onze taal verandert. Daarom wordt de ANS zowel inhoudelijk als technisch geactualiseerd. Dit doet de Taalunie samen met onderzoeksinstellingen in Nederland en Vlaanderen.

Inhoudelijk is actualisering nodig omdat onze taal en ook onze opvattingen over taalnormen veranderen en de grammatica rekening moet houden met die veranderingen. Wat vroeger correct was, is dat vandaag misschien niet meer en omgekeerd.

Technische actualisering is nodig omdat de technologische mogelijkheden veranderen. Die zorgen ervoor dat de website gebruiksvriendelijker kan worden, dat de ANS ook via smartphone geraadpleegd kan worden en met betere zoekmogelijkheden. Zo kunnen we nu verschillende taalbronnen aan elkaar koppelen, zodat gebruikers kunnen surfen van bijvoorbeeld taaladviezen naar de grammatica of omgekeerd.

Klankleer
Aan de ANS wordt een klankleer toegevoegd met de regels voor uitspraak van het Nederlands. Daarvoor maakt de ANS gebruik van de bronnen uit Taalportaal. Dit is een Engelstalige beschrijving van de Nederlandse grammatica voor een internationaal en wetenschappelijk publiek. Wetenschappers gebruiken de grammatica op Taalportaal voor onderzoeksdoelen, bijvoorbeeld om de grammaticale regels van verschillende talen met elkaar te vergelijken.

Voor het onderwijs
De ANS is er gekomen op vraag van het onderwijs Nederlands, met name vanuit de buitenlandse neerlandistiek, voor onderwijsdoeleinden. Daarnaast is het gemeenschappelijk bepalen van zowel de officiële spelling als de grammatica een centrale taak van de Taalunie.

De Taalunie ondersteunt al geruime tijd de ANS, zowel financieel als organisatorisch: ze financierde de eerste (1984) en tweede editie (1997). Zij nam het initiatief voor de ontwikkeling van de online ANS (e-ANS) op basis van de tweede editie, en de inhoudelijke en technische herziening van die online-editie vanaf 2016. De derde versie van de ANS, gelanceerd in 2021 op een nieuwe website, is ondergebracht bij het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT).