Buurtaalregio's

In de vijf regio’s die grenzen aan Nederland en Vlaanderen wordt Nederlands als Vreemde Taal of Buurtaal (NVT/NBT) onderwezen in het primair, secundair, beroeps- en volwassenenonderwijs.

In de Franse en Duitstalige Gemeenschap in België, Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Hauts-de-France zijn er naar schatting 400.000 leerders van het Nederlands, verspreid over alle onderwijsvormen: circa 350.000 in België, meer dan 35.000 in Duitsland en 6.000 in Frankrijk.

In samenwerking met de regionale overheden en onderwijspartners biedt de Taalunie advies en ondersteuning aan door middel van:

Internationale samenwerking

Het Protocol van Overeenstemming (2017) tussen de vijf buurtaalregio’s is de basis voor onze ondersteuning. In het protocol zijn de belangrijkste aandachtspunten voor gezamenlijke acties, ambities en activiteiten ten behoeve van duurzaam en kwaliteitsvol onderwijs in de buurtaal Nederlands vastgelegd. Het doel is om lesgevers, directies en beleidsmakers nog beter te kunnen ondersteunen en faciliteren.

Op 22 november 2019 vond het eerste Benelux-colloquium rond buurtalenonderwijs plaats. De Taalunie had daarbij een ondersteunende en adviserende rol. Het colloquium bracht de experten inzake buurtalenonderwijs uit de Benelux en aangrenzende regio's samen. Hieronder vindt u de conclusies en aanbevelingen van het colloquium.

Actueel

Cursusaanbod voor lesgevers NVT en neerlandistiek

Docenten
Nascholing
+2 +3
 • Neerlandistiek
 • NVT

Conversatietafels voor lesgevers NVT

Buurtaalregio's
Leraren
+1 +2
 • NVT

Opdracht organisatie cursus basisdidactiek NVT

Cursussen
Didactiek
+4 +5
 • Leraren
 • Lerarenopleiding
 • NVT
 • Onderwijs

Opdracht ontwikkeling lesbrieven Hapklaar Nederlands

Buurtaal
Didactiek
+2 +3
 • Lesmaterialen
 • NVT

Schrijversbezoek wereldwijd: Rashif El Kaoui in het Verenigd Koninkrijk

Nascholingsmodules voor docenten NVT

Cursussen
Docenten

Cursussen internationale neerlandistiek 2022

NVT
Onderwijs
+1 +2
 • Onderzoek

Nieuw initiatief: Nederlandstalige schrijvers online op bezoek bij leerlingen en studenten Nederlands in heel de wereld

Hapklaar Nederlands: lesbrieven over actualiteit en cultuur

Buurtaal
Didactiek
+2 +3
 • Lesmaterialen
 • NVT
Onderzoek onderwijs Nederlands

Leerlingen in buurregio’s willen meer Nederlands spreken

Belevingsonderzoek

Buurtaalregio's
Onderwijs
+1 +2
 • Onderzoek

Nieuwe conversatietafels voor NVT-lesgevers

Buurtaalregio's
Didactiek
+2 +3
 • Docenten
 • NVT

Derde editie van de cursus NVT-basisdidactiek

Buurtaalregio's
Cursussen
+2 +3
 • Didactiek
 • NVT

Informatie

Nascholingen voor NVT-lesgevers

Didactiek
Leraren
+3 +4
 • Lerarenopleiding
 • NVT
 • Onderwijs

Projectsubsidies

Financiering
Leerlingen
+5 +6
 • Leraren
 • Lesmaterialen
 • NVT
 • Onderwijs
 • Projecten

Didactische ondersteuning

Didactiek
Leraren
+3 +4
 • Lerarenopleiding
 • NVT
 • Onderwijs

Cursus didactiek Nederlands als Vreemde Taal

Cursussen
Didactiek
+4 +5
 • Leraren
 • Lerarenopleiding
 • NVT
 • Onderwijs

Consulten voor lesgevers NVT/NT2

Didactiek
Leraren
+4 +5
 • Lerarenopleiding
 • NT2
 • NVT
 • Onderwijs

Conversatietafels voor lesgevers

Didactiek
Leraren
+4 +5
 • Lerarenopleiding
 • Lesmaterialen
 • NVT
 • Onderwijs

Overig

Belevingsonderzoek

Belevingsonderzoek: de leerling aan het woord

Belevingsonderzoek

Buurtaalregio's
Docenten
+2 +3
 • Leerlingen
 • Onderzoek
Factsheet belevingsonderzoek

Resultaten belevingsonderzoek

Resultaten belevingsonderzoek

Buurtaalregio's
Leerlingen
+1 +2
 • Onderzoek

Buurtalenspel 'Denk met ons mee!'

Downloads

Vragenlijst leerlingen belevingsonderzoek

Vragenlijst leerlingen belevingsonderzoek

Resultaten belevingsonderzoek 'De leerling aan het woord!' (factsheet)

Resultaten belevingsonderzoek 'De leerling aan het woord!' (factsheet)

Onderzoek

Publicaties

Nederlands op scholen in de grensgebieden

Colloquium 15 en 16 november 2001, Luik

Buurtaalregio's

Voorzetten 36 - Het niet-universitair onderwijs Nederlands in de grensgebieden

Buurtaal
Buurtaalregio's
+1 +2
 • Kennisdeling

Belevingsonderzoek: de leerling aan het woord

Belevingsonderzoek

Buurtaalregio's
Onderzoek

Meer dossiers