Buurtaalregio's

In de vijf regio’s die grenzen aan Nederland en Vlaanderen wordt Nederlands als Vreemde Taal (NVT) onderwezen in het primair, secundair, beroeps- en volwassenenonderwijs. De Taalunie adviseert en ondersteunt het onderwijs Nederlands in deze regio’s.

400.000 leerders

In de Franse en Duitstalige Gemeenschap in België, Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Hauts-de-France zijn er naar schatting 400.000 leerders van het Nederlands, verspreid over alle onderwijsvormen: circa 350.000 in België, meer dan 35.000 in Duitsland en 6.000 in Frankrijk.

Ondersteuning Taalunie

In samenwerking met de regionale overheden en onderwijspartners biedt de Taalunie ondersteuning aan door middel van:

Internationale samenwerking

Het Protocol van Overeenstemming (2017) tussen de vijf regio’s is de basis voor onze ondersteuning. In het protocol zijn de belangrijkste aandachtspunten voor gezamenlijke acties, ambities en activiteiten ten behoeve van duurzaam en kwaliteitsvol onderwijs in de buurtaal Nederlands vastgelegd. Het doel is om lesgevers, directies en beleidsmakers nog beter te kunnen ondersteunen en faciliteren.

Buurtalenonderwijs

Op 22 november 2019 vond het eerste Benelux-colloquium rond buurtalenonderwijs plaats. De Taalunie had daarbij een ondersteunende en adviserende rol. Het colloquium bracht de experten inzake buurtalenonderwijs uit de Benelux en aangrenzende regio's samen. Hieronder vindt u de conclusies en aanbevelingen van het colloquium.