Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO)

In het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO) werkt de Taalunie, samen met het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO), Stichting Lezen en de Universiteit van Amsterdam, aan de inventarisatie en beschrijving van (empirisch) onderzoek naar onderwijs Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname. Met het project willen de betrokken partijen een bijdrage leveren aan kwaliteitsvol onderwijs Nederlands door inzichten uit wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken voor de onderwijspraktijk.

Elk jaar worden vele tientallen onderzoeken over onderwijs Nederlands gepubliceerd in onder meer wetenschappelijke tijdschriften, in boeken, en als onderdeel van promotieonderzoek. Deze onderzoeken bevatten relevante kennis voor de praktijk van het onderwijs. Voor de meeste onderwijsprofessionals is het onmogelijk om al deze relevante onderzoeken systematisch door te nemen. HTNO maakt door middel van toegankelijke samenvattingen de belangrijkste kennis en inzichten uit deze onderzoeken beschikbaar voor de onderwijspraktijk.

Het HTNO-project bouwt voort op de publicatie 'Het schoolvak Nederlands onderzocht' van Mariëtte Hoogeveen en Helge Bonset uit 1998. 

Doorzoekbare databank

Alle samenvattingen zijn opgenomen in een databank. Deze samenvattingen zijn voorzien van inhoudelijke labels, waardoor het mogelijk is om gericht te zoeken op bijvoorbeeld thema, doelgroep, soort onderzoek en onderwijsniveau.

Doorzoek de databank Path 4 Created with Sketch.

Publicaties per domein

Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) publiceert binnen het HTNO-project beschrijvingen en analyses van verzameld onderzoek over verschillende domeinen in het basis- en voortgezet/secundair onderwijs. Voorbeelden van domeinen zijn: woordenschatontwikkeling, technisch lezen, taalbeschouwing en mondelinge taalvaardigheid.

Bekijk de publicaties van SLO Path 4 Created with Sketch.

Stichting Lezen publiceert analyses op het gebied van lezen, leesbevordering en literatuureducatie, als metastudies en op de website 'De Leesmonitor'.

Bekijk de metastudies van Stichting Lezen Path 4 Created with Sketch.