Talige competenties leraren

Leraren hebben verschillende rollen en taken. Ze staan voor de klas, hebben contact met collega's en ouders, en leren ook nog zelf. In al die verschillende professionele rollen is taal een belangrijk middel. Van leraren wordt verwacht dat zij taalvaardig zijn én dat ze bijdragen aan de taalontwikkeling van hun leerlingen.

Maar over welke taalcompetenties dienen leraren in het Nederlandse taalgebied precies te beschikken bij hun didactische, pedagogische en professionele taken? Op die vraag zal het nieuwe referentiekader voor talige competenties van leraren een antwoord geven.

Vernieuwd referentiekader

Het te verschijnen referentiekader is een  geactualiseerde versie van het eerste referentiekader Dertien doel in een dozijn van de Taalunie uit 2003. De vernieuwing is noodzakelijk door de veranderde context waarin wordt lesgegeven, maar ook door nieuwe inzichten over hoe elke leraar kan bijdragen aan de taalontwikkeling van leerlingen. Het nieuwe referentiekader sluit aan op de visietekst Iedereen taalcompetent! over de rol, de positie en de inhoud van het onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw.

Het referentiekader is in eerste instantie bestemd voor lerarenopleiders en leraren, maar kan ook dienen als discussiestuk bij het vormgeven van taalbeleid. Daarbij is er steeds aandacht voor de manier waarop alle leraren bij kunnen dragen aan de taalontwikkeling van hun leerlingen.

Het referentiekader is naar verwachting gereed in het najaar van 2020.