Literair vertalen

De Taalunie vindt dat iedereen in ons taalgebied belangwekkende literatuur, non-fictie, kinderboeken en thrillers uit het buitenland in het Nederlands moet kunnen lezen. Daarvoor zijn goede (literair) vertalers nodig. Tegelijk moeten ook de Nederlandstalige boeken onder de aandacht worden gebracht in het buitenland. Daarom investeert de Taalunie in beleid voor een hoge kwaliteit van literair vertalen en vertalers.

Expertisecentrum

Het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) heeft als doel de deskundigheid en professionaliteit van literair vertalers in en uit het Nederlands te bevorderen om zo de kwaliteit van vertalingen in en uit het Nederlands te verzekeren. Het ELV verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en expertise, gericht op de vragen uit de markt en de maatschappij. Het ELV is een partnerschap van de Taalunie, de KU Leuven en de Universiteit Utrecht, in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Activiteiten

Het ELV biedt expertise op het gebied van vertaaldidactiek, bezit een netwerk van vertalers en vertaaldocenten en blauwdrukken voor vertaalcursussen. Daarnaast organiseert het verschillende types cursussen en mentoraatsprogramma's. Op de website van het ELV staat een kennisbank, een vertalersbestand en een online leeromgeving. Ook publiceert het ELV over het belang van literair vertalen, zoals in het Vertaalpleidooi VerTALEN voor de toekomst.

Vertaalpleidooi

In het Vertaalpleidooi 'VerTALEN voor de toekomst' doet het bestuur van het ELV een aantal aanbevelingen voor een bloeiende vertaalcultuur in Nederland en Vlaanderen. Voldoende aanwas van talenstudenten en een sterk beroepsperspectief voor literair vertalers zijn daarvoor essentieel.

Lees het Vertaalpleidooi Path 4 Created with Sketch.