Contact

Secretariaat en organen van de Taalunie

Het Algemeen Secretariaat, het Comité van Ministers, de Interparlementaire Commissie en de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren zijn te bereiken via onderstaande gegevens.
De Taalunie heeft naast de hoofdvestiging in Den Haag ook een kantoor in Brussel.

Bezoekadres- en postadres Den Haag

Taalunie
Paleisstraat 9
2514 JA Den Haag
Nederland

Routebeschrijving

Bezoek- en postadres Brussel

Taalunie
Leopoldstraat 6
1000 Brussel
België

Routebeschrijving

Telefoon en e-mail

Telefoon: +31 70 346 95 48 (tijdens werkdagen van 09.00-11.00 uur)
E-mail algemeen: info@taalunie.org

Medewerkers

Wilt u meer weten over een dossier of heeft u een andere vraag? Onze medewerkers staan u graag te woord.

Medewerkers Path 4 Created with Sketch.

Onze regioverantwoordelijken

Pers

Voor vragen en (interview)verzoeken neemt u contact op met Marc Paredis of Lydeke van Os:

Marc Paredis
E-mail: mparedis@taalunie.org
Telefoon: + 31 (0)6 18 99 23 47

Lydeke van Os
E-mail: lvanos@taalunie.org
Telefoon: + 31 (0)6 46 83 16 36

Volg de Taalunie via social media

Twitter
LinkedIn
Facebook

Downloads

Hier vindt u digitale bestanden van de Taalunie, voor gebruik in nieuwsberichten, op websites en drukwerk. Voor logo’s in andere formaten, zwart-wit of diapositief kunt u contact opnemen met de Taalunie via communicatie@taalunie.org

Financiële gegevens

 

Bank Nederland

ABN Amro
IBAN: NL52 ABNA 0523 6386 04
BIC: ABNANL2A

Bank België

Belfius
IBAN: BE14 5513 0980 0083
BIC: GKCCBEBB
RSIN: 00 74 80 283 L 01

Bank CNaVT

Uitsluitend voor het betalen van examengeld na ontvangst van een factuur

ABN Amro
IBAN: NL59 ABNA 0837 8082 86
BIC: ABNANL2A

ANBI

Taalunie is een ANBI-organisatie: een algemeen nut beogende instelling. Het ANBI-keurmerk biedt gevers en de houders van het keurmerk een aantal belastingvoordelen.

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen uit Nederland die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Nederlandse donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Geschillenbeslechting

Wie een klacht heeft over een beslissing van de algemeen secretaris, onder meer het sluiten van een overeenkomst, kan binnen een termijn van zes weken na die beslissing bezwaar aantekenen bij de algemeen secretaris zelf. Die neemt binnen een termijn van twee maanden, eventueel verlengbaar tot drie maanden, een gemotiveerde beslissing over het bezwaar.

Tegen die beslissing over het bezwaar of bij uitblijven van een beslissing over het bezwaar, kan beroep worden aangetekend bij de geschillenbeslechtingscommissie (REGES).

Dit beroep moet worden ingesteld binnen de volgende termijn:

  • zes weken na de beslissing van de algemeen secretaris; of
  • zes weken na het verstrijken van de termijn waarin de algemeen secretaris een beslissing had moeten nemen, maar dat niet gedaan heeft.

Het beroep wordt per aangetekend schrijven ingediend bij:

Taalunie - Commissie Regeling Geschillenbeslechting (REGES)
Paleisstraat 9
2514JA Den Haag
Nederland

De procedure wordt gedetailleerd beschreven in de Regeling Geschillenbeslechting (REGES).

Commissieleden

De geschillenbeslechtingscommissie is een onafhankelijke commissie; de verdragspartijen bij het Verdrag inzake de Taalunie benoemen ieder een lid. Het CM benoemt de voorzitter die lid moet zijn van de rechterlijke macht van één van de verdragspartijen.

De leden zijn:

  • Geert Van Haegendoren, voorzitter
  • Leen Van Dijck
  • Bert Tahitu
Contact

Voor informatie kunt u mailen naar klacht@taalunie.org. Voor het indienen van een klacht dient de procedure uit REGES te worden opgevolgd.