NT2 Conferentie 2020

De jaarlijkse NT2-conferentie wordt georganiseerd door de Beroepsvereniging voor docenten Nederlands als Tweede Taal (BVNT2). Dit jaar is het thema: Een nieuwe toekomst voor NT2-onderwijs in de Inburgering.
De BVNT2 is een structurele samenwerkingspartner van de Taalunie.