NDN-lenteconferentie 2020

Op 24 april 2019 organiseert het Netwerk Didactiek Nederlands zijn jaarlijkse lente-conferentie. De conferentie is bedoeld voor docenten van lerarenopleiding secundair onderwijs Nederlands en geïnteresseerde leerkrachten secundair onderwijs. De NDN-lenteconferentie 2020 houdt ook dit jaar de vinger aan de pols en gaat integraal over begrijpend lezen.
Het Netwerk Didactiek Nederlands is een structurele samenwerkingspartner van de Taalunie.