Congres vakdidactiek Schnittstellen 2020

Op 27 februari 2020 vindt aan de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg een vakdidactisch congres over Schnittstellen plaats. Het congres is een voortzetting van de Schnittstellen 2013 en de Schnittstellen 2016.