15 jul 2014

Buitenlandse studenten willen ons leren kennen

Zomercursussen Nederlands in Zeist en Gent

Het Nederlands is populair in het buitenland. Aan 175 universiteiten in de wereld studeren ruim 15.000 studenten Nederlands. De Nederlandse Taalunie geeft dit jaar weer tweehonderdvijftig van hen de kans om een Nederlands taalbad te nemen tijdens een intensieve zomercursus ‘Nederlandse taal en cultuur’ in Zeist of in Gent.

In de zomercursus dompelen de studenten zich onder in de Nederlandse taal en cultuur. Ze komen om hun woordenschat te vergroten, hun uitspraak te verbeteren (met de modernste apparatuur) en vooral ook om kennis te maken met Nederland en Vlaanderen. Voor velen van hen is het immers de eerste keer dat ze hier zijn.

De cursus is bedoeld voor studenten die niet in het Nederlandse taalgebied wonen en die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Ze studeren in hun eigen land Nederlands als hoofdvak of bijvak, maar moeten wat hun taalvaardigheid betreft in staat zijn om vlotjes alle onderdelen van de cursus te volgen.

Daarnaast bezoeken de studenten een aantal steden en natuurgebieden, ze gaan kijken in musea en in de keuken van gastgezinnen, ze lezen hedendaagse en oude teksten, ze praten met schrijvers en muzikanten. Uniek aan de cursus is dat ze contact kunnen leggen met collega-studenten uit ruim dertig landen, van Italië en Indonesië tot Zuid-Afrika en Zwitserland. De zomercursus biedt dus veel meer dan woordjes goed leren uit te spreken.

In het Nederlandse Zeist vindt de cursus plaats van 14 juli tot 2 augustus in het Conferentiecentrum Woudschoten. In Gent is de organisatie in handen van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UGent). De cursus loopt daar van 27 juli tot 15 augustus.

Meer informatie over de zomercursussen vindt u hier.