05 aug 2016

120 buitenlandse studenten Nederlands bij elkaar in Gent

Van 8 tot 19 augustus verwelkomen het Universitair Centrum voor Talenonderwijs en de Taalunie 120 buitenlandse studenten in de Taalunie Zomercursus Nederlands – taal, cultuur en beroep.

De 120 studenten komen naar Gent vanuit Rusland, India, Servië en nog een 25-tal andere landen. De animo is groot, want het Nederlands is populair in het buitenland. Men schat dat ieder jaar in de wereld ongeveer 15.000 universiteitsstudenten een of andere opleiding Nederlands als Vreemde Taal (NVT) volgen, verspreid over bijna 175 universiteiten in 40 landen.

Ambassadeurs voor het Nederlands wereldwijd

De Taalunie heeft, samen met het UCT, deze 61ste editie van de jaarlijkse zomercursus qua opzet sterk aangepast zodat het beter aansluit bij de behoeften van de studenten. Studenten breiden tijdens de cursus hun netwerk uit en versterken hun rol als ambassadeurs van het Nederlands en de Nederlandstalige cultuur. Deze ambassadeurs zullen de samenwerking tussen Nederlandstalige landen en de rest van de wereld bevorderen op politiek, sociaal en economisch vlak.

Tweedaagse stage

Het zwaartepunt van de tweede week van de cursus ligt bij een tweedaagse stage in een bedrijf of organisatie. Ze kunnen onder meer bij VRT, NRC Handelsblad, iMinds en de Haven van Gent aan de slag. Na de stage verwerken de studenten hun ervaringen in een posterpresentatie, die ze voorstellen tijdens een netwerkevenement op vrijdag 19 augustus, de slotdag van de cursus.

Volg de cursus online

Er is een officiële hashtag voor de zomercursus: #TZN2016 en u kan de Taalunie Zomercursus Nederlands – taal, cultuur en beroep op de voet volgen via een blog waaraan ook de studenten zullen meewerken.

Hou daarnaast zeker ook de volgende kanalen in de gaten:
* Taalunie: Twitter en LinkedIn
* UCT: Twitter en Facebook