12 nov 2018

De taalsector: sector van de toekomst

Verkenning naar de taalsector in het Nederlandse taalgebied

De taalsector in het Nederlandse taalgebied is nauw verbonden met talloze andere economische sectoren en activiteiten. Door toenemende globalisering neemt de sector alleen maar toe aan belang en daardoor biedt hij ook een zekere professionele toekomst.

Dat blijkt uit de verkenning Over de economische betekenis van taal. In dit rapport is de taalsector in Nederland, Vlaanderen, Brussel en Suriname en op Aruba en Curaçao voor het eerst in de volle breedte in kaart gebracht en is de economische betekenis van taal inzichtelijker gemaakt.

Vandaag werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd in Brussel. Afgelopen weekend werd het rapport door hoofdonderzoeker Maaike Verrips op het DRONGO talenfestival al aangeboden aan de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven. In een eerste reactie heeft de minister het belang van de verkenning onderschreven.

Kiezen voor taal, is kiezen voor een zekere toekomst

De taalsector in het Nederlandse taalgebied doet het goed en verwacht het de komende jaren alleen maar beter te doen. Uit de verkenning blijkt dat de sector groter is dan soms wordt verondersteld en heel veel verschillende beroepsgroepen kent.

Tegelijkertijd kan er binnen de brede sector nog meer worden samengewerkt, bijvoorbeeld in het gezamenlijk doorvoeren van innovaties. Een betere organisatie kan ook helpen om de economische betekenis van taal samen sterker uit te dragen.

De taalsector biedt dus kansen en uitdagingen, maar in elk geval een zekere toekomst voor jongeren die talen studeren. In zowel Nederland als Vlaanderen klinken er steeds meer stemmen om jongeren hiervoor te blijven enthousiasmeren.

De belangrijkste conclusies van de verkenning op een rij:

  • De taalsector is verankerd in de volle breedte van de economie. De sector levert diensten aan alle economische sectoren en aan zowel consumenten als bedrijven en overheden.
  • De Nederlandse taal is in alle regio’s van grote betekenis voor de sector. Vrijwel alle respondenten bieden hun diensten en producten ook in het Nederlands aan.
  • Er heerst optimisme in de taalsector. De grote meerderheid van de respondenten verwacht dat de omzet en het resultaat de komende drie jaar zullen groeien of gelijk blijven.

Over de verkenning

De vraag naar deze verkenning is ingegeven door het toenemende belang van de taalsector in een wereld die steeds taliger en meertaliger wordt en waarin een goede beheersing van het Nederlands en het kennen van meerdere vreemde talen sterke troeven zijn voor mens en maatschappij.

Bestaand onderzoek over de taalsector, bijvoorbeeld in Europees verband, is beperkt. Deze verkenning richt zich specifiek op het Nederlandse taalgebied. Waar eerder onderzoek vooral de vertaalsector in beeld bracht, is nu ook breder gekeken naar tekstschrijvers, journalisten, logopedisten, taaltrainers, en anderen die talige producten of diensten aanbieden.

De verkenning is in opdracht van de Taalunie uitgevoerd door De Taalstudio in Nederland, De Taalsector in België en Left Consultancy in Suriname.

Na de presentaties in Nederland en België wordt het rapport begin december in Suriname gepresenteerd.