29 jan 2019

Literair grensverkeer: subsidieregeling 2019 online

De subsidieregeling literair grensverkeer is een samenwerking tussen het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Nederlands Letterenfonds en de Taalunie. De regeling is bedoeld om leesbevorderende of literaire projecten en initiatieven te ondersteunen die de uitwisseling van kennis en expertise in het letterenveld stimuleren tussen de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied. In het bijzonder willen de projecten en initiatieven het grensoverschrijdende potentieel van de Nederlandstalige literatuur vergroten door het hele taalgebied heen en de professionele samenwerking tussen verschillende delen van het taalgebied versterken.

De nieuwe subsidiereglementen en aanvraagformulieren literair grensverkeer zijn vanaf nu online beschikbaar.