Foto: Bart Grietens
01 sep 2019

Jaarverslag 2018

De onderwerpen die het jaar van de Taalunie het meest bepaalden:

Eerste veldanalyse Nederlands en neerlandistiek in het buitenland

Welke rol speelt het Nederlands in de betrekkingen met Italië en wat betekent dat voor de economie en de cultuur van dat land en ons eigen taalgebied? Dat is in 2018 onderzocht. Deze eerste veldanalyse, een pilotproject, wordt gevolgd door een tweede in Polen. Met de resultaten wordt een instrument ontwikkeld dat de rol van het Nederlands in veel meer landen kan monitoren. De neerlandistiek in het buitenland zal hier zeker van profiteren.

Taalvariatiebeleid krijgt vorm

Naast ‘het Nederlands’ als standaardtaal spelen in ons taalgebied vele andere talen en variëteiten een rol. Hoe gaan we daarmee om in verschillende maatschappelijke domeinen? Het is nuttig en soms hard nodig om daar beleid voor te ontwikkelen. In voorbereiding daarop hebben uiteenlopende Vlaamse en Nederlandse organisaties die met dit thema te maken hebben, deelgenomen aan een rondetafelbijeenkomst. De resultaten daarvan zijn meegenomen in een visietekst, die een goede basis vormt voor beleid in de komende jaren.

Taalraad Begrijpend Lezen opgericht

Veel kinderen hebben moeite met begrijpend lezen. De Taalraad Begrijpend Lezen, in 2018 opgericht, streeft ernaar om dat probleem integraal aan te pakken door in Nederland en Vlaanderen samen te werken met de wetenschap, het onderwijs, ouders, verenigingen en de culturele sector.

Campagne Direct Duidelijk gestart

Na de Vlaamse campagne Heerlijk Helder is ook in Nederland een grote actie gestart voor begrijpelijk taalgebruik door de overheid: Direct Duidelijk. De Taalunie werkt daarin met veel partijen samen, en de twee campagnes zullen ook samen nieuwe hulpmiddelen tot resultaat hebben, waaronder de website www.directduidelijk.nl.

Feestelijke uitreiking Prijs der Nederlandse Letteren

In november kreeg dichter en toneelschrijver Judith Herzberg de Prijs der Nederlandse Letteren uitgereikt. De feestelijke gebeurtenis in het Koninklijk Paleis in Amsterdam werd door de Taalunie georganiseerd.