27 jun 2024

Nederlands in Frankrijk: studenten tevreden over de opleiding Nederlands

In het hoger onderwijs in Frankrijk volgen 757 studenten Nederlands als hoofdvak. De Taalunie onderzocht welke rol het Nederlands en Nederlandstalige cultuur in Frankrijk speelt.

Sinds 2019 doen we onderzoek naar de internationale positie van het Nederlands. Centrale vraag daarbij is welke rol het (onderwijs) Nederlands en Nederlandstalige cultuur in het buitenland speelt. Na Polen en Italië publiceren we nu onze analyse van de stand van zaken in Frankrijk. 

Het doel van deze veldanalyse is om een beeld te krijgen van de status en kansen van de Nederlandse taal en Nederlandstalige cultuur in Frankrijk zodat de Taalunie, de neerlandistiek en de partnerinstellingen gerichtere keuzes kunnen maken. De impact van de ondersteuning van de Taalunie kan zo worden vergroot. De onderzoeksresultaten kunnen ook andere stakeholders, zoals diplomatieke en culturele instellingen, helpen bij het maken van keuzes.

Aan de hand van deze doelstelling formuleerden we de volgende hoofdvraag: waar is het Nederlands aanwezig in het buitenland, welke meerwaarde zien we, welke (nieuwe) kansen zien we en hoe kunnen we de ontwikkeling hiervan monitoren?

Hieronder kunt u de volledige tekst en een samenvatting van de analyse downloaden.

Enkele opvallende conclusies een aanbevelingen:

Leerplichtonderwijs

 • In het basis- en secundair onderwijs (Hauts-de-France) volgden in het schooljaar 2022-23 ruim 1900 leerlingen lessen Nederlands.
 • Organiseer nascholingen voor lesgevers Nederlands op maat en in de regio zelf.
 • Ondersteun de ontwikkeling van lesmaterialen en leermiddelen.

Hoger onderwijs

 • Van de 757 studenten in het school jaar 2023-24 beveelt 70 % de opleiding Nederlands aan en van de alumni beveelt zelfs 79 % de opleiding Nederlands aan.
 • Toon aan aankomende en zittende studenten de professionele mogelijkheden met een diploma of kennis van het Nederlands.
 • Analyseer en evalueer programma’s van de opleidingen neerlandistiek.
 • Zorg voor meer samenwerking met Nederland en Vlaanderen via uitwisselingen en stages.

Onderzoek

 • Investeer in en lobby voor leerstoelen en hoogleraarschappen aan universiteiten.

Cultuur

 • Vertaalde literatuur heeft een kleine maar vaste plaats verworven op de Franse boekenmarkt.
 • Zorg voor een laagdrempelig en goedkoop aanbod van nieuwsmedia en Nederlandstalige cultuur voor studenten.
 • Creëer een centraal punt voor liefhebbers van Nederlandstalige cultuur in Frankrijk.

Economie

 • In de toerismesector speelt het Nederlands een belangrijke rol. Zodoende blijken er geregeld meerdere vacatures in Frankrijk te zijn waarvoor kennis van het Nederlands vereist is.
 • Organiseer structurele gastcolleges om contacten tussen werkgevers en afdelingen en studenten Nederlands te ontwikkelen en onderhouden.

Vragen?

Voor vragen over de veldanalyse Frankrijk kunt u contact opnemen met Jo Sterckx via jsterckx@taalunie.org.