27 jun 2024

Ben jij beter in taal dan de computer?

Speel mee met Duidelijke Taal! Beoordeel door de computer versimpelde zinnen op onder andere moeilijkheid en juistheid, en win een cadeaubon of goodiebag.

Op de website duidelijketaal.ivdnt.org, een project van de Taalunie en het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT), kun je in een spelomgeving zinnen beoordelen op een aantal punten, zoals juistheid en complexiteit. Je krijgt steeds zinnen te lezen die vereenvoudigd zijn met behulp van generatieve artificiële intelligentie. Beoordeel de tekst door het groene bolletje in de slider te verschuiven. Per sessie krijg je maximaal 20 zinnen om te beoordelen.

Door mee te doen draag je bij aan onderzoek naar automatische vereenvoudiging van teksten, met als doel teksten automatisch te kunnen aanpassen aan verschillende doelgroepen. Meespelen voor een prijs kan tot eind september!

Dit project past in het beleid dat de Taalunie voert voor begrijpelijk taal bij de overheid en in andere maatschappelijke sectoren (recht, zorg). Voor dat beleidsdoel werkt de Taalunie sinds 2016 intensief samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vlaamse overheid en verschillende veldorganisaties in Nederland en Vlaanderen. Tot nu toe was de aandacht gericht op het door de schrijvers zelf laten vereenvoudigen van overheidsteksten, zodat die voor iedereen toegankelijk en goed te begrijpen zijn. De huidige, snelle ontwikkelingen op het gebied van AI bieden mogelijkheden om dit werk (ook) door machines te laten uitvoeren. In dit pilotproject onderzoeken we in hoeverre dit nu kan en hoe goed dat gaat.