03 jun 2024

Memorandum 'Een mooie toekomst voor het Nederlands'

Met het oog op de vorming van de Nederlandse regering heeft het Algemeen Secretariaat van de Taalunie met input van enkele leden van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren het memorandum 'Een mooie toekomst voor het Nederlands' geschreven.

Staat het Nederlands onder druk? Heeft het Nederlands nog een toekomst?
Die vragen hoor je steeds meer opduiken in het maatschappelijke en politieke debat als het gaat over de positie van taal en meer bepaald het Nederlands in het onderwijs, de wetenschap, cultuur, … kortom in de hele samenleving.
 
Als internationale organisatie die specifiek opgericht is om het Nederlands binnen en buiten het taalgebied te ondersteunen, gaan deze vragen en twijfels de Taalunie recht naar het hart. De toekomst van het Nederlands wordt immers mede bepaald door de manier waarop het beleid in Nederland en Vlaanderen inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen die een belangrijke impact hebben op onze taal.
 
In dit memorandum gaan we dieper in op deze ontwikkelingen en willen we de impact ervan hoog op de politieke agenda zetten. Door er samen aan te werken, kunnen de Nederlandse overheid en de Taalunie de Nederlandse taal een mooie toekomst bieden.
 
De Taalunie hoopt met dit memorandum bij te dragen aan het debat over deze maatschappelijke ontwikkelingen en de urgentie ervan te benadrukken. Tegelijk biedt de Taalunie haar expertise aan om in de volgende regeerperiode hieraan mee te werken.
 
Het Nederlands zal er wel bij varen.