30 mei 2024

Neerlandici uit het Middellandse Zeegebied willen meer dan toeristische kennis van het Nederlands

MediterraNed heeft een alumninetwerk! Een absolute primeur voor de mediterrane neerlandistiek.

Het MediterraNed-alumninetwerk is tot stand gebracht dankzij een door de Taalunie gefinancierd proefproject (looptijd 2022-2023). De coördinatie was in handen van de vakgroepen van Trieste (Dolores Ross en Paola Gentile) en Coimbra (Antoinet Brink). Bij alle docentschappen Nederlands van Italië heeft een alumnipeiling plaatsgevonden, op grond van een vragenlijst die voor iedere afdeling op maat was gesneden. De neerlandistiek van Trieste beet de spits af en bleek een uitstekende testbank te zijn. Van de in totaal 146 alumni die de vragenlijst kregen toegestuurd, waren er 137 respondenten. Aangemoedigd door de participatie en de uitkomsten – over vragen zoals: hoe denken alumni over hun studie en wat doen ze zoal met hun kennis van het Nederlands – zijn vervolgens de andere afdelingen in Italië aangespoord om aan te haken en een student-stagiaire te kiezen voor de plaatselijke coördinatie. Daarna is er ook een eerste enquête in Spanje gelanceerd. En via een apart project, uitgevoerd door Antoinet Brink, is er eveneens een eerste alumninetwerk van Portugal tot stand gebracht.

Voor de concrete uitvoering van de peilingen in Italië en Spanje heeft Giada Brentaro, alumnus van Trieste, een centrale rol gespeeld. Zij heeft na de eerste enquête in Trieste de student-coördinatoren van de andere vakgroepen technisch begeleid, waardoor er een efficiënte samenwerking ontstond tussen haar en Jessica Rostro Benigno in Rome, Milvia Conese in Milaan, Martina Lanese in Padua, Alessia Giazzon in Bologna, Elisa Marino in Napels en Carlos Hernández Illana in Madrid.

Tijdens de twee projectjaren is er fors aan de weg getimmerd. Naast een alumninetwerk voor elke afdeling hebben we vragenlijsten opgesteld in drie talen (Nederlands, Italiaans, Spaans), een fraai logo gemaakt, de verschillende uitkomsten geanalyseerd en talloze suggesties verzameld, met name ook tijdens de drie speciaal georganiseerde alumnibijeenkomsten.

Het is duidelijk dat een alumninetwerk een fundamenteel hulpmiddel voor de vakgroepen is. Maar om daar meer inzicht in te krijgen en ook om de diverse beperkingen van het proefproject te verhelpen is een vervolgproject noodzakelijk. Het uiteindelijke doel is te zoeken naar manieren om een win-winsituatie te verkrijgen voor de vakgroepen en hun alumni. Enkele interessante uitkomsten:

Deelnames
500 antwoorden uit Italië, Spanje en Portugal.

Afdeling/land Aantal contacten Aantal antwoorden
Triëst 146 137
Bologna 55 31
Milaan 87 59
Rome 100 38
Napels 258 69
Padua 153 74
Spanje 58 64
Portugal 63 25
Totaal 920 497

Meer dan toeristische kennis van het Nederlands
Eén van de kernvragen was in hoeverre de kennis van het Nederlands heeft geholpen bij het vinden van een baan. Om een idee te geven: in Trieste bleek 70% van de alumni met het Nederlands gewerkt te hebben. Op het moment van enquêtering werkte 47,5% van de alumni van Trieste met het Nederlands; in Bologna was dat zelfs 57%, in Napels 76%. De meest voorkomende sectoren waarin de neerlandici van Milaan werken zijn vertalen/tolken en toerisme. In Portugal zegt 46% van de oud-studenten het Nederlands regelmatig te gebruiken in werk of privésituaties. Nadere informatie over de drie landen staat in de infographics op de site van MediterraNed.

Een snelle greep uit andere prikkelende bevindingen. In het algemeen is de tevredenheidsgraad van de studenten over hun studie Nederlands zeer hoog. Dit komt deels doordat de klassen Nederlands veelal klein zijn, wat bevorderlijk is voor de participatie van de studenten. Maar wat ook fors meeweegt, is de inzet en het enthousiasme van onze collega’s.
Alumni vinden geregeld een betrekking dankzij hun kennis van het Nederlands, maar hun taalvaardigheid en hun bemiddelingscapaciteiten moeten wel redelijk hoog zijn. Een gebrekkige kennis van het Nederlands, een soort Nederlands voor toeristen, zet geen zoden aan de dijk. Wij willen meer! 
Wellicht kan een alumninetwerk ook in dit opzicht meehelpen het niveau van de didactiek Nederlands te verhogen.

Vervolgproject en verbeteringen
Er is nu nood aan een vervolgproject dat de verworven expertise weet te vertalen naar meer professionele enquêtes. De vragenlijsten moeten verbeterd worden, onderzocht moet worden wat alumni precies kunnen betekenen voor de afdelingen neerlandistiek, hoe ze kunnen optreden als versnellers van activiteiten, hoe ze studenten kunnen helpen bij de sprong van studie naar arbeidsmarkt, enz.... Er is nog veel werk aan de winkel, maar inmiddels is de MediterraNed-gemeenschap bezig met een forse uitbreiding.