Michiel van Kempen
17 mei 2024

In memoriam Renata de Bies

Deze week overleed Renata de Bies. Renata heeft veel betekend voor de beschrijving van het Surinaams-Nederlands.

Suriname werd in 2004 geassocieerd lid van de Taalunie. Voor het eerst werden woorden uit het Surinaams-Nederlands in de uitgave van de Woordenlijst Nederlandse Taal van 2005 opgenomen. Dat waren er 500. Veel te weinig vond Renata, die de selectie samengesteld had.

Renata werd voorzitter van de Commissie Spelling Suriname van de Taalunie. Een van de taken van de commissie was om deze selectie woorden voor de volgende editie van de Woordenlijst uit te breiden op basis van schriftelijke materialen uit Suriname zoals kranten, tijdschriften en boeken.
Ondertussen werkte ze aan haar Woordenboek van de Surinaamse bijdrage aan het Nederlands (2008) dat later ook als Prisma Surinaams-Nederlands verscheen.

Renata’s adviezen over de spelling van Surinaams-Nederlandse woorden die ontleend zijn aan het Sranantongo waren waardevol. Behalve bij het Surinaams-Nederlands, voelde ze zich ook betrokken bij alle andere talen die in Suriname gesproken worden. Ze was voorzitter van de Nationale Taalraad en adviseerde om de spelling van de grootste talen in Suriname naast het Nederlands meer op elkaar af te stemmen. 

Haar interesse was breder dan de beschrijving van het Surinaams-Nederlands. Ze werkte ook samen binnen de Caribische regio. Zo bracht ze met Jeannette Allsopp van de University of the West Indies een culinair woordenboek Surinaams-Nederlands-Caribisch Engels uit. Vanwege haar contacten in de Caribische wereld heeft ze zich ook nog samen met de Taalunie ingezet voor de oprichting van een studie Nederlands in Guyana.

Renata had een sterke persoonlijkheid en samenwerken met haar kon uitdagend zijn. Maar ze voelde zich erg betrokken bij alles wat ze deed. Een taalkundige in hart en nieren met een grote liefde voor het lexicon en woordenboeken.
Ze wilde haar woordenboek graag ook online beschikbaar stellen. Helaas hebben we het gesprek hierover niet kunnen afmaken.

De Taalunie biedt aan Renata's familie en vrienden haar oprechte medeleven aan.