24 apr 2024

De trends en hiaten in het onderzoek naar NT2-onderwijs voor volwassenen

Het Algemeen Secretariaat van de Taalunie heeft een trendanalyse uitgevoerd naar het onderzoek over NT2-volwassenenonderwijs dat in de HTNO-databank is gepubliceerd. In deze databank is wetenschappelijk onderzoek naar het onderwijs Nederlands verzameld, dat in het Nederlandse taalgebied is uitgevoerd. Op basis van de trends in de databank zijn hiaten in het onderzoeksveld en aanbevelingen voor een onderzoeksagenda geformuleerd.

Het aandeel van onderzoek naar NT2-volwassenenonderwijs in de databank is de afgelopen jaren flink toegenomen, al is het nog steeds een stuk kleiner dan het aandeel van onderzoek naar moedertaalonderwijs. Binnen dit onderzoeksgebied ligt de aandacht vooral op de mondelinge taalvaardigheid, terwijl in de hele databank voornamelijk leesvaardigheid is onderzocht. Een verklaring hiervoor kan zijn dat NT2-cursisten vaak al hebben leren lezen en schrijven in hun moedertaal en in het Nederlands vooral moeten oefenen met spreken.

Een grote meerderheid van de onderzoeken naar NT2-volwassenenonderwijs is uitgevoerd in Nederland. Het aandeel van onderzoek in België is een stuk kleiner en het aandeel van onderzoek in Suriname is bijna nihil. Dit laatste ligt voor de hand, maar de komende jaren kan eraan gewerkt worden om het verschil tussen Nederland en België te verkleinen.

Onderwerpen waar de komende jaren aandacht aan kan worden besteed in het onderzoek naar NT2-volwassenenonderwijs, zijn onder andere de effecten van de nieuwe inburgeringseisen in Nederland en Vlaanderen, de toepassing van nieuwe digitale middelen en hybride lesvormen en de aandacht voor diversiteit in lesmethodes en lesvormen. Ook blijkt uit de analyse dat er in het onderzoek nog (te) weinig aandacht is voor literatuur en woordenschat in het onderwijs. Verder zijn laagopgeleide en laaggeletterde leerders ondervertegenwoordigd in het onderzoek en zouden deze groepen meer aandacht moeten krijgen. Ten slotte is het van belang dat de toepassing van wetenschappelijke inzichten op dit gebied in de praktijk wordt getoetst.

 

Auteur: Inez Beckers