19 mrt 2024

Taalunie Zorgtaalprijs

De Taalunie reikt dit jaar de Zorgtaalprijs uit aan een Nederlandse en een Vlaamse organisatie in de zorgsector die terecht trots mogen zijn op hun inzet voor begrijpelijke taal in de zorg. Tot en met 22 april 2024 kun je een organisatie voor de prijs nomineren.

De Zorgtaalprijs is de opvolger van de ZorgVoorZorgPrijs, die de Taalunie in 2021 in het leven riep en uitreikte. Bij de ZorgVoorZorgPrijs lag de focus op materialen. Met de nieuwe Zorgtaalprijs steunen we goede initiatieven in brede zin.

 

Welke initiatieven komen in aanmerking?

De Taalunie steunt en beloont met de Zorgtaalprijs initiatieven van zorgorganisaties die de begrijpelijkheid, vindbaarheid en toepasbaarheid van medische informatie vergroten en daarmee de zorg voor iedereen meer toegankelijk maken. Denk aan het ontwikkelen of verbeteren van concrete producten of teksten (webteksten, folder, flyer, app, video), het opzetten van een project om de communicatie organisatiebreed begrijpelijk en toegankelijk te maken, het verzorgen van opleidingen voor collega’s of studenten om begrijpelijk en patiëntgericht te communiceren, een effectieve voorlichtingscampagne, gebruikersonderzoek, etc. 

In aanmerking komen initiatieven die sinds 2022 ontwikkeld zijn.

Een deskundige jury zal de aangemelde initiatieven beoordelen. Aan de prijs is een geldsom verbonden van € 2.500 om het initiatief verder te ontwikkelen. 

Samenstelling van de jury

  • Edwin de Boer (operationeel directeur en oprichter Indiveo, winnaar van de eerste Taalunieprijs met begrijpelijke animaties)
  • Priscilla Heynderickx (docent en onderzoeker Nederlandse taal en communicatie aan de KU Leuven)
  • Marc Paredis (hoofd communicatie van de Taalunie)

De prijzen worden uitgereikt tijdens de Heerlijk Duidelijkdag, op 21 mei in Den Bosch.

Heb je een vraag over de Zorgtaalprijs? Neem contact op met Lydeke van Os.

Binnen de overheid en de rechtspraak bestaan al langer prijzen voor begrijpelijke communicatie (bijvoorbeeld de Heerlijk Helderprijs en de Klare Taalbokaal), maar voor de zorg was zo’n prijs er nog niet. In 2020 begon de Taalunie met het project ‘Taal en Zorg’ om gericht aandacht te besteden aan begrijpelijke taal in de zorg. Er werd een onderzoek uitgevoerd, een stappenplan gemaakt voor het ontwikkelen van heldere zorgmaterialen, een interactief webinar georganiseerd én een prijs in het leven geroepen voor begrijpelijke en toegankelijke materialen in de zorgsector: de ZorgVoorZorgPrijs. In 2021 werd die prijs uitgereikt aan Indiveo uit Leeuwarden tijdens de reportage Begrijpelijke taal in de zorg.

In 2024 krijgt de prijs een vervolg met de nieuwe naam Zorgtaalprijs. Met deze prijs steunt en beloont de Taalunie goede initiatieven in de zorgsector die de begrijpelijkheid, vindbaarheid en toepasbaarheid van medische informatie vergroten en daarmee de zorg voor iedereen meer toegankelijk maken.