Bart Grietens
05 mrt 2024

Studiedag Taalcompetent in het hoger onderwijs

Werk je in het hoger onderwijs en ben je bezig met taalbeleid? Dan is de studiedag 'Taalcompetent in het hoger onderwijs' misschien iets voor jou!

De werkgroep Taalcompetentie in het Hoger Onderwijs en het Algemeen Secretariaat van de Taalunie nodigen u graag uit voor de studiedag ‘Taalcompetent in het hoger onderwijs’. Die vindt plaats op vrijdag 26 april 2024 in De Haagse Hogeschool (Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag).    
 
Tijdens deze studiedag staat centraal hoe het kader ‘Taalcompetent in het hoger onderwijs’ richtinggevend kan zijn voor hogescholen en universiteiten bij het opzetten van een taalbeleid en hoe ze het kader kunnen vertalen naar hun curriculum. Daarnaast wordt ook via praktijkvoorbeelden geïllustreerd hoe bepaalde elementen uit het kader kunnen worden geïmplementeerd.  


 
Het programma ziet er als volgt uit: 

 • 10.00 - 10.30 uur: aankomst en onthaal 
 • 10.30 - 12.00 uur: opening, toelichting bij het kader en de gevolgen voor Nederland en Vlaanderen:
  • Toelichting bij het wetsvoorstel Internationalisering in balans en de gevolgen voor de opleidingen in Nederland – door prof. dr. Carel Jansen (RU Groningen)
  • Mogelijke implicaties van het kader voor opleidingen in Vlaanderen – door prof. dr. Lieve De Wachter (KU Leuven) en prof. dr. Frank van Splunder (Universiteit Antwerpen) 
 • 12.00 - 13.00 uur: keynote over taalcompetentie, taalbeleid en taalverwachtingen bij de doorstroom van secundair/voortgezet naar hoger onderwijs – door prof. dr. Kris Van den Branden (KU Leuven) 
 • 13.00 uur - 14.00 uur: lunch
 • 14.00 uur - 15.30 uur: inspirerende voorbeelden over de implementatie van elementen uit het kader
  • Hogeschool Rotterdam
  • AP Hogeschool/HoGent
  • Universiteit Twente
 • 15.30 - 16.15 uur: panelgesprek met onder meer afgevaardigden van koepelorganisaties VLIR, VLOHRA, Vlaams Talenplatform, Vereniging Hogescholen en UNL
  • Moderator: Steven Vanhooren (senior beleidsadviseur onderwijs bij de Taalunie)
 • 16.15 - 16.45 uur: slotreflectie – door Janneke Kelter (Haagse Hogeschool)
 • 16.45 - 18.00 uur: netwerkborrel

 

Meld je voor 5 april 2024 aan via het aanmeldformulier om deel te nemen aan deze dag.  

Deelname aan de dag is volledig gratis. Bij aanmelding rekenen we op je komst.   

We hopen je te mogen ontmoeten op de studiedag!