25 jan 2024

Vertaalbeleid komt op stoom: veel nieuwe activiteiten

Vorig jaar gaf de Taalunie een impuls aan de vertaalsector, in aanvulling op het bestaande beleid voor de opleiding literair vertalen waarin het Expertisecentrum Literair Vertalen een belangrijke rol speelt. Samen met een internationale expertgroep ontwikkelden we een beleidsvisie en beleidslijnen.

De komende jaren zijn er veel activiteiten te verwachten. Die zijn gericht op:

  • Het vertaalveld ondersteunen bij de digitale transitie;
  • Zorgen voor aanwas van vertaalprofessionals en behouden van actieve vertalers voor het vak om in de wereldwijde vraag naar vertalers Nederlands te voorzien;
  • Bijdragen aan circulatie, diversiteit en kwaliteit van Nederlandstalige taal- en cultuurproducten.

De activiteiten worden georganiseerd door twee internationale vertaalnetwerken die vorig jaar werden opgericht, het Netwerk Vakvertalen en Tolken NEM (NVVT-NEM) en PETRA-NED voor opleiding literair vertalen, door het Expertisecentrum Literair Vertalen en door het Algemeen Secretariaat van de Taalunie.

Activiteiten 2024

In het dossier Vertaalbeleid vind je de activiteiten voor 2024 op een rijtje.

Uitgelicht: opdracht digitale vertaaltools beschrijven en didactiseren

De Taalunie laat samen met het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) digitale vertaaltools beschrijven en didactiseren. We zijn op zoek naar een uitvoerder voor dit project. Interesse? Lees de inhoud van de opdracht en stuur ons uiterlijk 26 februari 2024 een offerte toe.

Agenda: workshops, webinars en meer

De komende maanden vinden verschillende workshops, webinars en andere evenementen over vertalen plaats. In het dossier Vertaalbeleid vind je een uitgebreide agenda. Abonneer je voor activiteiten van het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) ook op de ELV-nieuwsbrief.

Contact

De Taalunie kan vertaalactiviteiten van de internationale neerlandistiek ook ondersteunen via de reguliere subsidiesystematiek. We streven ernaar dat het aanbod zo breed mogelijk beschikbaar is voor alle neerlandici en vragen daarom om deze activiteiten ook af te stemmen met de vertaalnetwerken. Neem voor suggesties of meer informatie contact op met Karlijn Waterman of Folkert de Vriend, of rechtstreeks met het Expertisecentrum Literair Vertalen, het Netwerk Vakvertalen en Tolken NVVT-NEM: Marketa Stefkova en PETRA-NED: Katarzyna Tryczyńska.