24 jan 2024

Een kijkje in de Handbagage voor student-ondersteuners

In 2023 hebben er als onderdeel van het Impulstraject verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden rondom student-ondersteuners. Zo is de beursregeling uitgebreid, zijn er meer middelen beschikbaar gesteld en is de ‘Handbagage’ opgezet; een online traject om student-ondersteuners voor te bereiden op en te begeleiden bij hun taken. Met resultaat! In 2023 zijn er in totaal maar liefst 42 student-ondersteuners aan de slag geweest om afdelingen Nederlands wereldwijd te ondersteunen. We laten graag een paar van de ondersteuners en docenten aan het woord over hun ervaringen.

Student-ondersteuners internationaal

Onder andere de Adam Mickiewicz-Universiteit in Poznań (Polen) en de The University College London (Verenigd Koninkrijk) hebben inmiddels ervaring met de inzet van student-ondersteuners. In Poznań werkt masterstudent Ola (Aleksandra) Filipiak op de afdeling neerlandistiek onder afdelingshoofd prof. dr. hab. Paweł Zajas. Ze studeert Nederlands vanuit haar interesse voor talen. Als student-ondersteuner fungeert Ola voornamelijk als link tussen de studenten(vereniging) en de docenten. Ze is onder andere actief op sociale media, leidt de studentenvereniging en organiseert evenementen.

Sophie Siebers, een Nederlandse psychologiestudent, ging op uitwisseling naar Londen en raakte betrokken bij de afdeling Neerlandistiek daar. Ze ging aan de slag met onderwijsgerichte taken, waaronder het geven van aanvullende lessen aan eerstejaarsstudenten. Sophie deed in haar lessen bijvoorbeeld luisteroefeningen, hield alledaagse gesprekken en maakte gebruik van liedjes en afbeeldingen. Daarnaast ondersteunde ze bij aanverwante activiteiten, zoals een ‘koffie-uurtje’ waar Nederlands gesproken werd.

 

Ondersteuners over de handbagage

Zowel Ola als Sophie hebben (een deel van) de Handbagage doorlopen als ondersteuning bij hun taken. Ola geeft voornamelijk aan indirect profijt te hebben gehad van het traject: ‘Ik moest bijvoorbeeld een virtuele ansichtkaart maken en me op die manier “voorstellen” aan andere studenten. Dat vond ik erg leuk. Het gaf me motivatie en een prikkel om meer te doen. Ik wil ook graag bij andere projecten betrokken zijn, meer contacten leggen, en ik heb me bijvoorbeeld ingeschreven voor het internationale studentennetwerk neerlandistiek.’

Sophie haalde inspiratie uit de Handbagage voor haar lessen. ‘Ik vond het fijn om een beetje duidelijkheid te hebben over wat voor dingen je kunt doen met studenten. Ik vond de uitleg in de handbagage erg duidelijk.’ Voornamelijk het maken van een conversatieplan vond ze nuttig.

 

Ervaring van docenten

Ook docenten zien de voordelen van de inzet van student-ondersteuners en het Handbagage-traject in. Paweł stelde de handbagage niet verplicht voor Ola, maar geeft aan dit in de toekomst wel te overwegen. ‘Na de coronapandemie wilden we de activiteiten van de studenten, maar ook de samenwerking tussen medewerkers en de studenten versterken. De studentenvereniging is een schakel hierin en toen Ola zich voor de vereniging ging inzetten, zagen we dat de interesse van de studenten in de activiteiten van de vereniging toenam. Voor Ola hebben we weliswaar niet uitgebreid naar de handbagage gekeken, maar wanneer in de toekomst andere studenten het overnemen en wél onderwijstaken gaan uitvoeren, denk ik dat de handbagage heel goed kan zijn. We hebben bijvoorbeeld geschikte studenten die kunnen ondersteunen bij het nakijken en het schrijven van scripties in het Nederlands. Ik denk dat de Handbagage hen kan helpen.’

Dr. Henriette Louwerse, van de Universiteit van Sheffield (Verenigd Koninkrijk), is zeer positief over de inhoud van de Handbagage: ‘De opdrachten hebben de juiste toon. De aanpak is speels maar inhoudelijk. Het ziet er goed uit en het is gebruiksvriendelijk. Verder vind ik het knap dat het project inhoudelijk nuttig is en tegelijkertijd genoeg ruimte laat voor lokale variatie. De rol van de student-ondersteuners sterk afhankelijk van de wensen en behoeftes van de afdelingen en daar houdt dit traject goed rekening mee. Het pikt de belangrijke punten eruit en het zet aan tot nadenken over het Nederlands in internationale context. En is leuk en nuttig en biedt genoeg ruimte voor de collega's voor eigen invulling.’ Kortom, een mooi startpunt voor huidige en toekomstige student-ondersteuners!