23 jan 2024

Redactieleden voor rijketeksten.org gezocht

De Taalunie werkt in 2024 verder aan de uitbouw van de website rijketeksten.org, een tekstenverzameling rijke teksten voor het leerplichtonderwijs. Rijke teksten zijn een belangrijke onderlegger voor effectief leesonderwijs. Door authentieke, goedgeschreven teksten met een boeiende inhoud te lezen kunnen leerlingen hun kennis van de wereld opbouwen en hun literaire competentie vergroten.

Om rijke teksten te verzamelen en te selecteren is de Taalunie op zoek naar redactieleden en trekkers van een redactieraad uit Nederland en Vlaanderen. Concreet zoeken we:

 

Redactieleden

 • Redactieleden die rijke teksten zoeken voor specifieke leeftijdsgroepen
  • Jongste lezers: 0 – 6 jaar
  • Primair onderwijs: 6 – 12 jaar
  • Voortgezet / secundair onderwijs: 12 – 18 jaar
 • Redactieleden die rijke teksten zoeken binnen een bepaalde categorie of voor een bepaalde doelgroep
  • Poëzie en beeldverhalen
  • Rijke teksten in eenvoudige taal (doelgroep: leerlingen b-stroom, arbeidsmarktfinaliteit, (v)mbo, volwassenenonderwijs)
  • Breder taalgebied (Suriname, Caraïben)

Trekkers van een deelredactieraad

 • Trekkers sturen een deelredactieraad aan.
 • Trekkers beoordelen de geselecteerde teksten door de redactieleden.

Wie we zoeken

 • Leesbevorderaars of bibliotheekmedewerkers die goed op de hoogte zijn van het recente boekenaanbod voor het basis- en/of voortgezet/secundair onderwijs.
 • Leraren die regelmatig werken met rijke teksten in de klas.
 • Geïnteresseerde lezers met een onderwijsachtergrond die goed op de hoogte zijn van de principes van effectief leesonderwijs.

Wat we vragen

 • Minstens 40 rijke teksten verzamelen (+/- 10 per kwartaal) en invoeren in de website in de periode maart – december 2024.
 • Drie keer online uitwisselen met de andere leden van je redactieraad om de kwaliteit van de ingeleverde teksten te garanderen.

Wat we bieden

 • Een korte opleiding over het wat en waarom van rijke teksten en hoe ze te selecteren.
 • Een eenmalige vrijwilligersvergoeding van € 1000 voor redactieleden en van € 1500 voor trekkers.
 • Een fijne dynamiek en inspirerende samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse collega’s.

Geïnteresseerd?

Stuur dan voor 9 februari 2024 een mail naar Sien Buelens (sbuelens@taalunie.org):

 • waarin je jezelf kort voorstelt,
 • je voorkeur voor een bepaalde rol (redactielid / trekker) en redactieraad meegeeft,
 • kort motiveert waarom je graag wil deel uitmaken van dit project,
 • en een voorbeeld meestuurt van een rijke tekst die volgens jou nog ontbreekt op de website.

We bekijken alle kandidaturen zorgvuldig en laten uiterlijk op 16 februari 2024 weten of je geselecteerd bent. Bij een groot aantal aanmeldingen, organiseren we selectiegesprekken in de week van 26 februari 2024.