16 okt 2019

Curriculum.nu: een stevige basis voor 21ste-eeuws onderwijs Nederlands

Minister Slob van Onderwijs heeft vorige week het eindadvies van Curriculum.nu in ontvangst genomen. Het Algemeen Secretariaat van de Taalunie feliciteert het ontwikkelteam Nederlands met het resultaat en onderschrijft het advies van het team van harte.

Uitdagend en aantrekkelijk onderwijs Nederlands

Het Algemeen Secretariaat ziet dat het ontwikkelteam Nederlands pleit voor uitdagend en aantrekkelijk onderwijs Nederlands dat inspeelt op de kansen en uitdagingen van deze tijd. Een goede beheersing van het Standaardnederlands, en goed leren spreken, lezen, schrijven en luisteren is en blijft de basis van het onderwijs Nederlands. Bovendien heeft het team oog voor de rol van het Standaardnederlands in een meertalige samenleving, voor kritisch omgaan met informatie en creatief omgaan met het Nederlands. Het Algemeen Secretariaat staat achter de gekozen accenten.

Aansluiting op visie

Het Algemeen Secretariaat is verheugd te constateren dat het onderwijs Nederlands dat Curriculum.nu voorstaat, aansluit bij en gebaseerd is op Iedereen taalcompetent!. Dit is de visie van de Taalunie op de rol, de positie en de inhoud van het onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw. Daarnaast geeft het voorstel invulling aan de aanbevelingen die de Taalunie en de Taalraad Begrijpend Lezen doen in het actieplan Effectief onderwijs in begrijpend lezen. Acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie. Zoals: het werken met rijke zakelijke en literaire teksten, de rol van interactie in het onderwijs Nederlands en de aandacht voor leesmotivatie en literaire competentie.

Het Algemeen Secretariaat kijkt met belangstelling uit naar het vervolg en is graag bereid om samen invulling te geven aan de realisatie en implementatie van het onderwijs Nederlands waar Curriculum.nu voor staat.

Eindadvies Nederlands: https://www.curriculum.nu/voorstellen/nederlands/