20 nov 2023

Nederlands in de wereld

Per jaar volgen duizenden studenten in veertig verschillende landen een opleiding Nederlands aan een universiteit of hogeschool. Van China tot Argentinië, van Amerika tot Indonesië, en dichter bij huis, zoals in Duitsland, Polen en Servië. Waarom eigenlijk?

In de maandelijkse rubriek van onze nieuwsbrief vragen we het studenten, docenten en onderzoekers. In deze editie vertelt Réginald Pembele, docent Nederlands op twee Franse universiteiten, zijn verhaal aan de hand van vijf vragen.

1. Welke studie heb je gevolgd?

Ik behaalde mijn Masterdiploma in toegepaste talen Nederlands en Engels aan de Universiteit van Lille in Frankrijk.

2. Waarom ben je deze studie gaan doen?

Toen mij werd gevraagd wat mijn moedertaal was, had ik moeite met het beantwoorden van die vraag. Ik leerde pas later dat je meerdere moedertalen kon hebben. Ik ben opgegroeid met het Nederlands, het Frans en het Lingala – de moedertaal van 25 miljoen mensen in verschillende Afrikaanse landen, waaronder Democratische Republiek Congo, Republiek Congo, het noorden van Angola, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan. Dat ik opgegroeid ben met verschillende talen, is waarschijnlijk de reden dat ik altijd een passie heb gehad voor vreemde talen, vooral voor het Nederlands. Ik vergelijk graag talen om te ontdekken welke kenmerken ze gemeen hebben of om beter te begrijpen hoe zinnen zijn opgebouwd. Daarnaast heb ik interesse in onder andere economie, marketing en rechten. Al deze interesses komen samen in de studie toegepaste talen, waardoor het voor mij logisch was om die studie te kiezen.

3. Wat doe je nu met het Nederlands? Hoe gebruik je de kennis van de taal en cultuur die je in je studie hebt opgedaan (in je werk)?

Ik doceer Nederlands aan bachelor- en masterstudenten. Dit doe ik op twee universiteiten in Noord-Frankrijk: de Universiteit van Artois, op de campus van Arras, en de Universiteit van Boulogne-sur-Mer. Daarnaast ben ik sinds september 2023 gewestpresident van het gewest West-Vlaanderen bij de Orde van den Prince. De Orde van den Prince is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen.

4. Wat vind je het mooiste Nederlandse woord en waarom?

Het mooiste Nederlandse woord is naar mijn mening “gemakkelijk”. De uitspraak is interessant, want drie van de vier lettergrepen in het woord zijn stemloos. Ik gebruik het woord in de slagzin van mijn lessen: “Nederlands is een gemakkelijke taal”.

5. Wat vind je de mooiste/interessantste Nederlandse tekst en waarom?

Ik vind dat het boek Congo, geschreven door cultuurhistoricus en archeoloog David Van Reybrouck, de ramp van Congo heel goed schetst. Dankzij het boek begrijpt men beter waarom een land dat barst van grondstoffen die onontbeerlijk zijn voor de hele wereld in onze moderne tijd nu nog steeds in chaos verkeert. 

Verder ben ik geïnteresseerd in alles wat in het Nederlands is geschreven. Krantenartikelen, tijdschriften, boeken en zelfs brochures. Telkens als ik naar Vlaanderen of naar Nederland reis, neem ik alles mee wat er te lezen is en dat gebruik ik dan als authentiek materiaal in mijn lessen.

De Taalunie wil de rol en meerwaarde van het Nederlands internationaal zichtbaar maken en beter benutten door het onderwijs, onderzoek en gebruik van de Nederlandse taal en Nederlandstalige cultuur te versterken en door internationale netwerken rond Nederlands verder uit te bouwen en met elkaar te verbinden. Studenten, docenten en onderwijsinstellingen, die buiten het taalgebied actief met het Nederlands bezig zijn, ontvangen verschillende vormen van steun. Verdere duurzame relaties komen er bijvoorbeeld door de juiste partners met elkaar in contact te brengen, door financiële ondersteuning van netwerken, gastdocenten, gastschrijvers, conferenties en projecten, maar ook door het toegankelijk maken van deskundigheidsbevordering, cursussen, toetsingsmogelijkheden en informatie over leermiddelen. 

Meer informatie over het belang van het Nederlands internationaal.