25 okt 2023

Literatuurgeschiedenis.org: dé educatieve website voor leraren Nederlands

De website Literatuurgeschiedenis.org, voorheen Literatuurgeschiedenis.nl, wordt voortdurend uitgebreid en verbeterd. Door een samenwerkingsproject tussen de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Nederlandse Taalunie en een subsidie van het Nederlands Letterenfonds wordt de website tot en met 2024 verder aangevuld.

Literatuurgeschiedenis.org is gericht op leraren Nederlands uit Nederland, Vlaanderen, Suriname en het Caraïbisch gebied, die lesgeven in de bovenbouw van het Nederlandse voortgezet onderwijs en de derde graad van het Vlaamse secundair onderwijs. De website biedt kennis, verdieping en vooral ook inspiratie. Zo kunnen leerlingen op een laagdrempelige manier kennismaken met de geschiedenis van onze rijke literatuur.

Inspirerende inhoud
De site omvat de literatuurgeschiedenis van de middeleeuwen tot nu aan de hand van tijdvakken, literaire stromingen en schrijvers. Scholieren kunnen duiken in de achtergrond van teksten, gedichten of boeken, en op veel plekken zijn geluidsfragmenten toegevoegd die het onderwerp tot leven brengen. Voor docenten is er lesmateriaal te vinden: thematische lessenseries, podcasts en animaties. In de lessenseries wordt een link gelegd naar de actualiteit, bijvoorbeeld in ‘De reis van de lege flessen: postkolonialisme, discriminatie en racisme’. Ook is er aandacht voor Caraïbische en Surinaamse literatuur. Een voorbeeld is de lessenreeks ‘Op zoek naar een Surinaamse identiteit’, waarin de poëzie van de Surinaamse dichter Michaël Slory centraal staat.

Aanvullingen
De komende tijd zullen nieuwe pagina’s gepubliceerd worden over uiteenlopende onderwerpen en schrijvers, met verwijzingen (naar o.a. DBNL, Lezen voor de Lijst en Beeld en Geluid op school), audiobestanden van voorgelezen literaire citaten en relevante podcasts en video's (o.a. De literaire canon, Vondel was een vrouw, MOOC, SchoolTV en Vlogboek). Met deze aanvullingen hopen de KB en de Taalunie het literatuuronderwijs in Nederland, Vlaanderen, Suriname en het Caraïbisch gebied verder te ondersteunen en te inspireren.

Bron: Klanttevredenheidsonderzoek 2022