29 sep 2023

Vertaalsector onder druk: Taalunie biedt meer ondersteuning

In het kader van internationale vertaaldag vraagt de Taalunie aandacht voor een sector die onder druk staat. Het is van groot belang dat er in en uit het Nederlands vertalingen kunnen worden gemaakt van goede kwaliteit. Maar wat is nodig voor een gezonde vertaalsector? Dat onderzocht het Algemeen Secretariaat van de Taalunie samen met een internationale groep van vertaalexperts. Het rapport Vertaalslag concludeert: er moet meer ondersteuning komen voor vertalen en vertaalopleidingen.

Het belang van vertalingen en vertalers

30 september is de dag waarop vertalers wereldwijd in het licht worden gezet, en de Taalunie doet dit voor vertalers in en uit het Nederlands. Het is van groot belang dat er in en uit het Nederlands vertalingen kunnen worden gemaakt van goede kwaliteit. Door vertalingen blijven in alle domeinen de lijnen met andere talen en culturen open en hebben mensen toegang tot voor hen noodzakelijke informatie. Denk aan het diplomatieke, economische en culturele verkeer met andere landen, maar ook aan medische en sociale zorg, rechtspraak en het informeren van burgers zodat zij deel kunnen nemen aan de democratie.

Extra inzet nodig

Door internationalisering is er steeds meer vraag naar vertalers en naar meer verschillende soorten vertalingen. Denk bijvoorbeeld aan audiovisuele vertalingen voor film, series, games en theater. Tegelijkertijd dreigt een tekort aan vertalers doordat velen het vak verlaten en weinig jonge mensen een talenstudie kiezen. Vertalers en vertaalopleidingen moeten zich bovendien aanpassen aan de veranderingen in het vak die recentelijk in een stroomversnelling zijn gekomen door technologische ontwikkelingen. Doordat geautomatiseerde vertaalprocessen steeds beter worden, verschuift het accent van het eigenlijke vertalen naar monitoren, managen en het nabewerken van automatische vertalingen.

Acties voor de vertaalsector

De Taalunie versterkt haar vertaalbeleid onder meer door:

  1. het zorgen voor aanwas van (ver)taalprofessionals Nederlands en het behouden van actieve vertalers voor het vak: helpen het vertaalvak aantrekkelijker te maken en de internationale neerlandistiek versterken als opleider van vertalers;
  2. de ondersteuning van het veld van vertalen in/uit het Nederlands bij de digitale ontwikkelingen.

Meer informatie

Kijk voor de visietekst Vertaalslag en het actieplan voor vertalen op deze pagina.