21 feb 2024

Geef nieuwkomersleerlingen ook in het vervolgonderwijs de aandacht die ze verdienen

De situatie in het nieuwkomersonderwijs is in Vlaanderen en Nederland recent heel precair geworden. De grote toestroom aan vluchtelingen, onder meer door de oorlog in Oekraïne, zorgde voor een exponentiële groei van het nieuwkomersonderwijs.
OKAN / ISK en daarna
In dit filmpje lichten vier leden van de werkgroep 'OKAN/ISK en daarna' het rapport en de aanbevelingen toe.

Plaatstekort in het nieuwkomersonderwijs
Deze groei zorgt voor een groot plaatstekort in het nieuwkomersonderwijs. Zo gaan in Nederland in het voorjaar van 2023 meer dan 2000 leerlingen tussen 12 en 18 jaar niet naar school wegens lange wachtlijsten en plaatstekort in de ISK’s (internationale schakelklassen). Ook in Vlaanderen was het in het voorjaar noodzakelijk om in heel wat steden en gemeenten plaatsen bij te creëren voor nieuwkomersleerlingen. Die sterke groei van het nieuwkomersonderwijs zal zich ook vertalen naar het vervolgonderwijs. Het grootste deel van deze leerlingen zal immers binnen afzienbare tijd doorstromen. Het is dan ook essentieel dat het vervolgonderwijs voldoende handvatten krijgt om deze leerlingen in hun verdere schoolloopbaan te begeleiden 

Adviestekst 'OKAN/ISK' en daarna
In de adviestekst 'OKAN/ISK en daarna' heeft de Taalunie de uitdagingen in kaart gebracht die gepaard gaan met de doorstroom van nieuwkomersleerlingen naar het vervolgonderwijs. Vanwege de specifieke opdracht van de Taalunie, worden aanbevelingen gedaan die gelinkt zijn aan duurzame taalverwerving van (ex-)nieuwkomersleerlingen. Er worden zes aanbevelingen gedaan voor een kwalitatieve doorstroom en verdere begeleiding van nieuwkomersleerlingen.

De adviestekst kwam tot stand in samenwerking met een groep van Vlaamse en Nederlandse experts en werd gevoed door ervaringen uit diverse schoolbezoeken en interviews in Nederland en Vlaanderen.