11 sep 2023

Het onderwijs Nederlands moet ingrijpend anders

Uit inspectierapporten, peilingsonderzoek, internationaal vergelijkend onderzoek en adviezen van onderwijsdeskundigen blijkt dat er zorgen zijn over de taalontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Het onderwijs Nederlands moet ingrijpend anders.
Jan Rijkers en Kris Van den Branden, voorzitter en vicevoorzitter van de Taalraad over het actieplan 'Samen sterk voor taalcompetentie'

Met het actieplan Samen sterk voor taalcompetentie wil de Taalraad alle betrokkenen bij het onderwijs Nederlands verenigen in één gezamenlijke ambitie: het onderwijs Nederlands hervormen naar onderwijs dat zich richt op de ontwikkeling van taalcompetentie in de brede betekenis die Iedereen taalcompetent eraan geeft. De overheid moet hierin een coördinerende rol op zich nemen. 
 
Het actieplan beschrijft vier noodzakelijke en samenhangende acties, waarin de leraar centraal staat.   

  1. Stel de ontwikkeling van taalcompetentie centraal bij elke vernieuwing in het onderwijs Nederlands 
  2. Ondersteun leraren-in-opleiding om een taalcompetente leraar te worden 
  3. Faciliteer professionalisering en begeleiding voor (startende) leraren om zich verder te ontwikkelen als taalcompetente leraar 
  4. Ondersteun scholen bij het opzetten en uitbouwen van een taalbeleid door een taalcompetent lerarenteam 

De overheid, de inspectie, de lerarenopleidingen, curriculum- en toetsontwikkelaars, schoolbesturen en -directies, de onderwijsbegeleiding, de onderzoekspraktijk en leermiddelenontwikkelaars: samen sterk voor boeiend, ambitieus, eigentijds en competentiegericht onderwijs Nederlands.  

Over de Taalraad

De Taalraad werd in september 2022 aangesteld door het Comité van Ministers om te adviseren bij de uitwerking van Taalunie-beleid dat invulling geeft aan de visie op het onderwijs Nederlands zoals beschreven in Iedereen taalcompetent(2017). Ook signaleert de Taalraad uitdagingen en ontwikkelingen die daarbij relevant zijn. Daarnaast fungeert de Taalraad als klankbord bij de uitwerking van initiatieven ter versterking van het onderwijs Nederlands. De Taalraad is samengesteld uit twaalf Nederlandse en Vlaamse onderwijsexperts.