28 aug 2023

Maak kennis met nieuwe raadsleden

Het Comité van Ministers van de Taalunie stelde zes nieuwe leden van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren aan. Maar wie zijn zij? In de vorige nieuwsbrief lieten we drie van de nieuwe leden aan het woord en nu stellen we de andere drie voor: Thony Visser, Franciska de Jong en Yasmien Naciri.
Thony Visser

1. Wat is jouw beroep/functie?

Ik ben decaan van de Faculteit der Letteren aan de Universiteit Groningen, en hoogleraar Duitse literatuur en cultuur.

2. Op welke manier is het Nederlands belangrijk voor jou en de sector waarin je werkt?

Universiteiten zijn onderzoeks- en opleidingsinstituten en aan Geesteswetenschappelijke faculteiten wordt o.a. onderzoek gedaan naar de Nederlandse taal en cultuur. Bovendien leiden we daar ook studenten in op, bijvoorbeeld om leraar te worden. In andere opleidingen, zoals Media Studies of Geschiedenis, is expertise op het gebied van het Nederlands echter eveneens van groot belang. Verder is het Nederlands, naast het Engels, de taal waarin we in mijn faculteit met elkaar communiceren.

3. Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de Taalunie?

De Taalunie is de organisatie waar overheden over beleid op het gebied van het Nederlands worden geadviseerd. Taalbeleid heeft consequenties voor de inrichting van het onderwijs aan universiteiten. Er is nu bijvoorbeeld een grote discussie over de gewenste mate van internationalisering van het Hoger Onderwijs. Ik vind het belangrijk dat er vanuit verschillende perspectieven en richtingen wordt meegedacht over beleidsvoorstellen. Momenteel ben ik voorzitter van het landelijk decanenoverleg Letteren en Geesteswetenschappen (DLG) en als zodanig lid van de SSH-Raad (Sociale en Geesteswetenschappen). Het is goed om elkaar over en weer input te geven en op de hoogte te houden.

4. Wat vind je het mooiste Nederlandse woord en waarom?

Dat vind ik een onmogelijke vraag! Ik vind het mooi wanneer woorden goed klinken en iets bijzonders doen, zoals wanneer in een samenstelling twee tegengestelde substantieven aan elkaar gekoppeld heel helder maken waar het om gaat, bijvoorbeeld in “vuurzee” (prachtige klinkers, en water en vuur).

5.  Wat vind je de mooiste/interessantste Nederlandse tekst en waarom?

Deze vraag vind ik ook niet gemakkelijk te beantwoorden. Ik vind gedichten de mooiste tekstsoort, met een uitdrukkingskracht die gecomprimeerdheid en precisie koppelt aan meerduidigheid of gelaagdheid. En er zijn zo veel prachtige gedichten – in het Nederlands en in andere talen!

Franciska de Jong

Franciska de Jong studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in de theoretische taalkunde. Na haar promotie heeft zij eerst als onderzoeker gewerkt voor Philips Research. Van 1992-2022 was zij werkzaam als hoogleraar taaltechnologie aan de Universiteit Twente en was ze als hoogleraar e-Research verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 2015-2022 was zij directeur van CLARIN-ERIC, een grootschalige Europese onderzoeksinfrastructuur voor de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. Inmiddels is zij hoogleraar e-Research for the Humanities aan de Universiteit Utrecht en bestuurslid van het ERIC-forum. De onderzoeksinteresses van Franciska liggen op het gebied van e-research in het algemeen, tekst mining, zoektechnologie voor digitale bibliotheken, interviewarchieven en erfgoedcollecties, en het indexeren van spraak en multimedia.

Yasmien Naciri

1. Wat is jouw beroep/functie?

Ik ben zaakvoerder bij Yuuki Agency, voormalig directeur van het Innovatiecentrum in Antwerpen, auteur, columniste en Lector. Ook gekend als ondernemer, voormalig wetenschappelijke medewerker aan Universiteit Antwerpen en oprichter van verschillende projecten. Ik zette mij de afgelopen jaren in rond armoede, jeugd, onderwijs en ondernemerschap. Sinds 2014 ben ik een bekende stem in het maatschappelijke debat en focus ik mij op maatschappelijke uitdagingen, vernieuwende projecten en beleidsvoorstellen.

2. Op welke manier is het Nederlands belangrijk voor jou en de sector waarin je werkt?

Op verschillende manieren. In de eerste plaats vanuit literair oogpunt en culturele verrijking, maar ook vanuit het idee dat het Nederlands de springplank is naar activering op de arbeidsmarkt en de verzelfstandiging van individuen. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat mensen hun eigen stem kunnen gebruiken, zichzelf vrij kunnen uitdrukken én hun dromen kunnen najagen in Vlaanderen en Nederland.

3. Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de Taalunie?

Ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen door het academisch perspectief in verbinding te brengen met de praktijk. Denk maar aan het onderwijs, de jeugdsector en de arbeidsmarkt in Vlaanderen. Ik vind het heel belangrijk dat elke taal toegankelijk is en dus ook de aangereikte middelen ter bevordering van de Nederlandse taal, toegankelijk zijn. Vanuit de de Raad zal ik me daarom vooral inzetten op Taal en werk & Thuistalen en onderwijs.

4. Wat vind je het mooiste Nederlandse woord en waarom?

"Franje." Het Nederlands wordt vaak verweten niet rijk te zijn. Toch niet in vergelijking met andere talen die meerdere begrippen kennen om gevoelens, objecten, details e.d te beschrijven. "Franje" is voor mij niet alleen een woord dat het tegendeel bewijst, het is ook nog eens de perfecte titel voor een poëziebundel of een naam voor je kind.

5.  Wat vind je de mooiste/interessantste Nederlandse tekst en waarom?

"Alle vogels zijn nesten begonnen, behalve ik en jij. Waar wachten wij nu op?" Ik weet niet meer waar ik deze zin voor het eerst heb gelezen, waarschijnlijk tijdens mijn studies. Het is de oudste bekende zin in het OudNederlands en de zin is me altijd bijgebleven. Ontroerend. Kort en bondig. Romantisch.

Meer informatie over de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren adviseert het Comité van Ministers over het beleid van de Taalunie. De Raad kan adviezen uitbrengen op verzoek van het Comité of op eigen initiatief. Voor de invulling van deze functies heeft de Taalunie nadrukkelijk gezocht naar een brede vertegenwoordiging uit de maatschappij en het bedrijfsleven, naast de meer traditionele vertegenwoordiging van onderwijs, wetenschap, letteren en cultuur. De leden van de Raad zijn benoemd voor een periode van drie jaar. Voor meer informatie, zie de website van de Taalunie.