21 feb 2024

Aanbod: workshop begrijpelijke overheidstaal voor Nederlandse hogescholen en universiteiten

De Taalunie biedt in 2024 workshops ‘begrijpelijke overheidstaal’ aan voor studenten of docenten op Nederlandse hogescholen en universiteiten. Het doel van deze gratis workshops is om al tijdens de opleiding bewustzijn te creëren voor het belang van begrijpelijke overheidscommunicatie en uitleg te geven over hoe je als overheidsmedewerker direct duidelijk met verschillende doelgroepen communiceert. Want het is belangrijk dat studenten deze inzichten en vaardigheden al hebben vóórdat ze bij de overheid gaan werken!

Interesse?
Werk je in het hoger onderwijs en heb je interesse in een gratis workshop ‘begrijpelijke overheidstaal’ in een (online) vak binnen jouw opleiding, of tijdens een evenement van de faculteit of een studiedag van jouw docententeam? Stuur een mail aan Lydeke van Os om de mogelijkheden te bespreken. 

In een artikel op deze website lees je meer over de opzet van de workshop en over de trainers.

Het belang van begrijpelijke overheidstaal
Zeker 30% van de Nederlandse bevolking heeft moeite met teksten van de overheid. De teksten zijn moeilijk te begrijpen door abstracte of onbekende woorden en lange zinnen, en veel lezers weten niet goed wat ze moeten doen na het lezen van de tekst. Dit blijkt uit de Monitor Begrijpelijkheid overheidsteksten, een recent onderzoek naar meer dan 200 teksten over betalen of zorg. 

Bij de overheid wordt al een aantal jaar hard gewerkt aan het begrijpelijker maken van overheidsteksten, maar er zijn nog altijd stappen te zetten en er is blijvend aandacht voor nodig. Bij de overheid zelf, én in opleidingen van toekomstige ambtenaren. De Taalunie zet zich hiervoor samen met verschillende partners in. Zie voor meer informatie het dossier ‘Begrijpelijke overheidstaal’.

Deze workshops zijn een initiatief van de Taalunie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.