18 jul 2023

Opdracht ontwikkeling lesbrieven Hapklaar Nederlands

Ook in 2024 wil de Taalunie de reeks Hapklaar Nederlands voortzetten. Het lesmateriaal is gericht op lesgevers Nederlands als Vreemde Taal/Buurtaal en bruikbaar voor de niveaus A2+ tot en met B2 (met mogelijkheid tot differentiatie). We zoeken kandidaten voor de ontwikkeling van het materiaal.

Deze opdracht behelst de ontwikkeling van lesbrieven in de reeks Hapklaar Nederlands in 2024. In het bestek vindt u informatie over het inhoudelijk kader en de doelstellingen, de doelgroepen, de functioneel-technische aspecten, de financiële aspecten en de indienings- en toewijzingsprocedure.

Kandidaten kunnen hun prijsofferte tot 31 oktober 2023 indienen.