22 jun 2023

Webinarreeks 'Werken met online taalbronnen'

In oktober en november 2023 organiseren het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) en de Taalunie de webinarreeks ‘Werken met online taalbronnen’. In vier gratis interactieve webinars krijg je handvatten om aan de slag te gaan met verschillende taalbronnen van het INT: het Corpus Hedendaags Nederlands, Woordcombinaties, de Algemene Nederlandse Spraakkunst (e-ANS) en de Historische Woordenboeken online.

De webinars zijn bedoeld voor een breed geïnteresseerd publiek, en zijn in het bijzonder nuttig voor docenten en studenten Nederlands (als vreemde taal) en onderzoekers van het Nederlands. De reeks gaat van start op 5 oktober, in de Week van het Nederlands.

5 oktober: Corpus Hedendaags Nederlands

Hoe onderzoek je de levensloop van een nieuw Nederlands woord? Om het hedendaagse Nederlands te monitoren legt het INT het Corpus Hedendaags Nederlands (CHN) aan: een steeds groeiende tekstverzameling van inmiddels meer dan 2.500.000 teksten uit kranten, tijdschriften, journaaluitzendigen, blogs en boeken uit Nederland en de Caribische rijksdelen, België en Suriname. In dit webinar leer je van INT-taalkundige Katrien Depuydt wat het CHN is en hoe je ermee kunt werken.

12 oktober: Woordcombinaties

Je weet wat je wilt zeggen, maar kunt niet op het juiste woord komen. Of je twijfelt eraan of je eraan in deze zin kan weglaten. Twijfel je aan of over je taalvaardigheid in het Nederlands? Woordcombinaties is een online taalhulp in ontwikkeling die ondersteuning biedt bij het gebruiken van woorden in context. Dit naslagwerk is bedoeld voor gevorderde leerders van het Nederlands als vreemde en tweede taal maar is eigenlijk nuttig voor iedereen die in het Nederlands schrijft. Behalve als schrijfhulp, is Woordcombinaties goed te gebruiken door docenten als een rijke bron voor oefen- en testmateriaal. INT-taalkundige Lut Colman laat in dit webinar zien wat de talloze mogelijkheden zijn.

7 november: Algemene Nederlandse Spraakkunst (e-ANS)

Wat zijn de verschillen tussen Nederlands-Nederlands en Belgisch-Nederlands? Op welke manieren kun je woorden verkleinen en waar komen naamvallen nog voor? De Algemene Nederlandse Spraakkunst is de meest uitgebreide beschrijving van de Nederlandse standaardtaal. Je vindt er informatie over grammaticatermen, klanken, woordsoorten, de opbouw van zinnen en nog veel meer. In dit webinar geeft INT-taalkundige Frank Landsbergen een rondleiding door de e-ANS en laat hij zien hoe je er in de praktijk gebruik van kunt maken.

14 november: Historische Woordenboeken online

Bij het lezen van oude teksten kom je soms een onbekend woord tegen waarvan je de betekenis wilt weten. Hoe kun je die betekenis achterhalen met de Historische Woordenboeken online? Het INT stelt vier wetenschappelijke historische woordenboeken van het Nederlands via één zoekapplicatie beschikbaar voor onderzoekers, docenten, studenten en andere belangstellenden. Samen beschrijven ze de Nederlandse woordenschat van circa 500 tot 1976. Als je de mogelijkheden van de zoekfuncties niet kent, kan vinden wat je zoekt lastig zijn. INT-taalkundige Roland de Bonth geeft opheldering in dit webinar.