17 jun 2023

Comité van Ministers bevestigt afscheid van algemeen secretaris Kris Van de Poel

In zijn 98ste vergadering van 12 juni heeft het Comité van Ministers zich met een verklaring uitgesproken over de ontwikkelingen binnen de Taalunie. Hieronder de integrale tekst.

Het Comité van Ministers Taalunie bevestigt dat de Taalunie en de Algemeen Secretaris in onderling overleg hebben beslist om de samenwerking na het doorvoeren van een succesvolle reorganisatie van de beleidsorganisatie niet langer verder te zetten.

De Taalunie wenst de Algemeen Secretaris oprecht te bedanken voor het geleverde werk en de doorgedreven inspanningen om de reorganisatieoefening tot een goed einde te brengen en wenst de Algemeen Secretaris alle succes bij toekomstige uitdagingen.

Het Comité van Ministers bevestigt het belang van de Taalunie en de voortgang van de werkzaamheden. Om de continuïteit op de korte termijn te garanderen, zullen de twee programmamanagers van de Taalunie en twee managers, van het Vlaamse departement van CJM en het Nederlandse ministerie van OCW, de dagelijkse leiding van de Taalunie op zich nemen, totdat daar een meer duurzame oplossing voor is gevonden.

Gelet hierop is het nodig om snel te komen tot de aanstelling van een nieuwe Algemeen Secretaris. Het Comité van Ministers geeft opdracht aan de Vlaamse SG’s en Nederlandse DG, met inbreng van de medewerkers van het Algemeen Secretariaat en de Personeelsvertegenwoordiging, om daarvoor met een voorstel te komen.

Donderdag 15 juni vond er een bijeenkomst voor alle medewerkers van het Algemeen Secretariaat plaats. Daar werden bovenstaande ontwikkelingen eerst besproken en is namens het Comité van Ministers Taalunie het belang van een goede en veilige werksfeer onderstreept.