04 mei 2023

Subsidie aanvragen bij de Taalunie? Wat verandert er?

Wil je een netwerk opstarten, een zomercursus-op-locatie organiseren, onderzoek doen naar Nederlands of neerlandistiek in een ander land dan jouw thuisland of heb je een project in gedachten om de kwaliteit van het (onderwijs) Nederlands te bevorderen of literair grensverkeer te stimuleren? Mogelijk kan de Taalunie jouw plannen ondersteunen met een subsidie.

Intuïtief, eenvoudig en digitaal

Vanaf 4 mei 2023 kan je subsidie aanvragen via een vereenvoudigde digitale module op mijnNederlands. Daarbij maken we het je zo gemakkelijk mogelijk. De te zetten stappen voelen intuïtief en we vragen je enkel om informatie en gegevens met ons te delen die strikt noodzakelijk zijn om jouw aanvraag correct te kunnen beoordelen en de subsidie, bij toekenning, te kunnen uitbetalen. Bovendien is het mogelijk om in één keer meerdere subsidies aan te vragen. 
 
Wil je volgend jaar dezelfde subsidie nogmaals aanvragen? Ook dat kan heel eenvoudig. Vanaf nu is het mogelijk om aanvragen te dupliceren. Zo hoef je de hele procedure niet nogmaals te doorlopen en heb jij maar één keer werk.  
Wil je weten of jouw aanvraag goed werd ontvangen of misschien al werd beoordeeld? Geen probleem: je kunt het proces van begin tot eind volgen in de nieuwe omgeving. Jouw aanvraag, de toekenningsbrief en jouw eindrapport worden bij elkaar verzameld in jouw persoonlijke omgeving.

Nieuw: projectsubsidie voor innovatieve onderwijsprojecten in Nederland en Vlaanderen 

Vanaf 2023 kunnen scholen, hogescholen, mbo-instellingen, universiteiten en onderwijsnetwerken uit Nederland en Vlaanderen een subsidie krijgen voor innovatieve projecten voor het onderwijs Nederlands. Hiermee wil de Taalunie vernieuwing in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs Nederlands stimuleren.

Nieuwe aanvraagdata 

Behalve een nieuw systeem, zijn er ook nieuwe data voor aanvragen. Zet ze alvast in je agenda, zodat je geen aanvraagronde misloopt. 

 

Subsidies voor afdelingen Nederlands buiten het taalgebied Uiterste aanvraagdatum
Basissubsidie 1 december
Subsidie voor gastdocenten 1 juni en 1 december
Subsidie voor student-ondersteuners 1 juni, 1 oktober, 1 december, 1 februari
Suppletie voor docenten uit het taalgebied 1 december
Subsidie voor schrijversbezoeken 1 juni en 1 december
Onderzoeksbeurs 1 juni en 1 december
Projectsubsidie Internationale Neerlandistiek 1 juni en 1 december

 

Subsidies voor netwerken buiten het taalgebied Uiterste aanvraagdatum
Werkingssubsidie docentenplatformen en netwerken 1 december
Subsidie voor gastdocenten 1 juni en 1 december
Subsidie voor activiteiten (docentenbijeenkomst, colloquium, zomercursus, ...) 1 juni en 1 december
Startsubsidie thematische netwerken 1 juni en 1 december

 

Subsidies voor netwerken binnen het taalgebied Uiterste aanvraagdatum
Werkingssubsidie 1 december

 

Subsidies voor projecten Uiterste aanvraagdatum
Projectsubsidie onderwijs Nederlands in Nederland en Vlaanderen 1 december
Projectsubsidie Nederlands als buurtaal in het regulier onderwijs 1 juni en 1 december

Vragen over onze subsidieregelingen of over onze nieuwe aanvraagmodule? 

Neem contact op met Sophie Demesmaeker via aanvraagfinanciering@taalunie.org.