20 apr 2023

Kom alles te weten over het Impulstraject

Via een nieuwe informatiepagina over het Impulstraject kom je alles te weten over het traject dat een extra impuls geeft aan de internationale neerlandistiek.

In de zomer van 2021 heeft het Comité van Ministers van de Taalunie beslist een eenmalig bedrag van € 600.000 in beheer te geven bij het Algemeen Secretariaat van de Taalunie onder de noemer ‘Impulstraject’. Binnen een looptijd van drie jaar (tot het einde van 2024) worden structurele oplossingen aangereikt voor vier knelpunten en noden: hoge en toenemende werkdruk, afnemende in- en doorstroom van studenten, het gevoel van isolatie en de beperkte status en bekendheid.

Benieuwd naar de stand van zaken? Ga hier naar de informatiepagina