20 apr 2023

Denktank schraagt internationale neerlandistiek

Hoe maak je de internationale neerlandistiek toekomstbestendig, de afdelingen slagvaardig en zichtbaar en de studie aantrekkelijk? Dat zijn maar enkele vragen waar de nieuwe denktank voor de neerlandistiek mee aan de slag moet. Want er zijn veel uitdagingen waar de internationale neerlandistiek mee worstelt. Zo zal de denktank ook feedback geven op het beleid van de Taalunie, inzetten op curriculumontwikkeling en het uitwisselen van praktijkvoorbeelden. En dat gebeurt allemaal op basis van een gezamenlijk ontwikkelde visie op de internationale neerlandistiek.

De denktank bestaat uit deskundigen uit alle windstreken van de internationale neerlandistiek en een secretaris van de Taalunie. De leden van de denktank koppelen reflectie aan actie. Elke actie heeft te maken met de uitdagingen die docenten, onderzoekers en studenten in rapporten en veldanalyses in kaart hebben gebracht. 
De denktank inspireert en adviseert. De uitvoering op maat ligt bij de afdelingen. 

Meer lezen?