20 apr 2023

Nederlands in de wereld

Per jaar volgen duizenden studenten in veertig verschillende landen een opleiding Nederlands aan een universiteit of hogeschool. Van China tot Argentinië, van Amerika tot Indonesië, en dichter bij huis, zoals in Duitsland, Polen en Slowakije. Waarom eigenlijk?

In de maandelijkse rubriek van Taalunie:Bericht vragen we het studenten, docenten en onderzoekers. In deze editie vertelt Marie Poppen, werkzaam bij de Bezirksregierung in Münster op de afdeling Interreg, haar verhaal aan de hand van vier vragen.

1. Welke studie heb je gevolgd?

Aan de Universiteit van Münster heb ik Nederland-Duitsland Studies in de bachelor gevolgd en Interdisziplinäre Niederlandistik in de master.

2. Waarom ben je deze studie gaan doen?

Ik heb op mijn school in Emden Nederlands geleerd en vond het een leuke taal. Ik had er heel veel zin in om deze taal te leren en om mijn buurland beter te leren kennen. Ik vond het zo leuk dat ik bang was dat ik het Nederlands zou verleren als ik na mijn eindexamen zou stoppen met leren en spreken van deze taal. Daarom begon ik mijn studie in Münster. 

3. Wat doe je nu met het Nederlands? Hoe gebruik je de kennis van de taal en cultuur die je in je studie hebt opgedaan? En wat levert dat op voor jouw werk?

Ik ben nu werkzaam bij de Bezirksregierung in Münster op de afdeling Interreg. De Bezirksregierung is de beschikkende instantie binnen het Interreg-programma. Hier werk ik altijd samen met mensen aan de andere kant van de grens in Nederland. Daardoor heb ik de mogelijkheid vaak in de buurtaal te spreken. Hoewel iedereen meestal in de eigen taal spreekt, is het wel nuttig dat ik iedereen kan begrijpen. 

Bovendien is het heel handig dat ik door mijn studie en mijn eigen ervaringen veel over cultuurverschillen tussen beide landen weet. De duivel zit in de details. Dat maakt het samenwerken zeker makkelijker! Vooral als het bijvoorbeeld gaat om 'jij' en 'u'. Ook het 'gezellig een beetje kletsen' tijdens het werk of het belang van een kopje koffie bevalt me aan de andere kant van de grens. Verder vind ik het ook leuk dat we van elkaar kunnen leren. Ik ben al altijd een fan van het grote pragmatisme in Nederland geweest.

4. Wat vind je het mooiste Nederlandse woord? 

'Gezellig' is altijd een mooi woord! Maar ik gebruik in mijn dagelijks leven het meest de uitdrukking 'Eet smakelijk!'. 

 

Nederlands internationaal

De Taalunie wil de rol en meerwaarde van het Nederlands internationaal zichtbaar maken en beter benutten door het onderwijs, onderzoek en gebruik van de Nederlandse taal en Nederlandstalige cultuur te versterken en door internationale netwerken rond Nederlands verder uit te bouwen en met elkaar te verbinden. Studenten, docenten en onderwijsinstellingen, die buiten het taalgebied actief met het Nederlands bezig zijn, ontvangen verschillende vormen van steun. Verdere duurzame relaties komen er bijvoorbeeld door de juiste partners met elkaar in contact te brengen, door financiële ondersteuning van netwerken, gastdocenten, gastschrijvers, conferenties en projecten, maar ook door het toegankelijk maken van deskundigheidsbevordering, cursussen, toetsingsmogelijkheden en informatie over leermiddelen. 

Meer informatie over het belang van het Nederlands internationaal.