20 mrt 2023

Nederlands in de wereld

Per jaar volgen duizenden studenten in veertig verschillende landen een opleiding Nederlands aan een universiteit of hogeschool. Van China tot Argentinië, van Amerika tot Indonesië, en dichter bij huis, zoals in Duitsland, Polen en Slowakije. Waarom eigenlijk?

In de nieuwe maandelijkse rubriek van Taalunie:Bericht vragen we het studenten, docenten en onderzoekers. In deze editie vertelt Lucia Matejková, beëdigd vertaalster en tolk voor het Nederlands in Slowakije, haar verhaal aan de hand van vier vragen.

1. Welke studie heb je gevolgd?

Ik ben afgestudeerd in Nederlandse en Duitse taal en cultuur, als tolk en vertaler, aan de Comenius Universiteit in Bratislava, Slowakije. Tijdens die studie ontdekte ik mijn passie voor het tolken en voor de Nederlandse taal. Ik was dan ook ontzettend blij toen ik de kans kreeg om te promoveren aan mijn Alma Mater... Zo gezegd, zo gedaan: vandaag kan ik trots vertellen dat ik gepromoveerd ben in de vertaalwetenschap, dankzij een onderzoek naar de vertaling van Nederlandse migrantenliteratuur.

2. Waarom ben je deze studie gaan doen?

Om eerlijk te zijn, ben ik toevallig bij het Nederlands terechtgekomen... Toen ik op 17-jarige leeftijd een universitaire opleiding moest kiezen, wist ik één ding: dat ik vreemde talen wilde studeren en later met die talen wilde werken. Duits had toen mijn voorkeur – en dat jaar werd er een combinatie met het Nederlands aangeboden, die niet elk studiejaar werd opengesteld. Het leidde tot mijn uiteindelijke beslissing om Nederlands te gaan studeren. Een beslissing waar ik nog altijd zeer blij mee ben!

3. Wat doe je nu met het Nederlands? Hoe gebruik je de kennis van de taal en cultuur die je in je studie hebt opgedaan? En wat levert dat op voor jouw werk?

Tegenwoordig werk ik als beëdigd tolk en vertaalster voor Nederlands en Slowaaks. Ik werk voornamelijk voor Slowaakse overheidsinstellingen: politie, openbaar ministerie, rechtbanken. Om als beëdigd tolk en vertaler te kunnen werken is een van de vereisten dat je een beroepsopleiding hebt gevolgd in het vakgebied waarin je werkt, in mijn geval het Nederlands. Want omdat het juridische vertaalvak zeer breed is, is net die bredere context en kennis van cultuur en cultuurgebonden verschijnselen onontbeerlijk. Of, met andere woorden: mijn kennis van de taal en cultuur die ik tijdens mijn studie heb opgedaan, gebruik ik dagelijks.

Aan dit werk gingen enkele jaren ervaring als freelance tolk en vertaler voor het Nederlands, Duits en Slowaaks vooraf. Ook werkte ik aan een onderzoeksproject op het gebied van juridisch vertalen aan de Comenius-universiteit in Bratislava.

4. Wat vind je het mooiste Nederlandse woord?

Dit is een moeilijke vraag omdat ik alle Nederlandse woorden mooi vind! (lacht) Maar voor een Slowaak is vooral de mooie Nederlandse G erg opvallend. Daarom vond ik, vooral tijdens mijn eerste contact met het Nederlands, woorden als "gezellig", "gigantisch" of "prachtige nacht" erg bijzonder.

Nederlands internationaal

De Taalunie wil de rol en meerwaarde van het Nederlands internationaal zichtbaar maken en beter benutten door het onderwijs, onderzoek en gebruik van de Nederlandse taal en Nederlandstalige cultuur te versterken en door internationale netwerken rond Nederlands verder uit te bouwen en met elkaar te verbinden. Studenten, docenten en onderwijsinstellingen, die buiten het taalgebied actief met het Nederlands bezig zijn, ontvangen verschillende vormen van steun. Verdere duurzame relaties komen er bijvoorbeeld door de juiste partners met elkaar in contact te brengen, door financiële ondersteuning van netwerken, gastdocenten, gastschrijvers, conferenties en projecten, maar ook door het toegankelijk maken van deskundigheidsbevordering, cursussen, toetsingsmogelijkheden en informatie over leermiddelen. 

Meer informatie over het belang van het Nederlands internationaal.