25 jan 2023

Aan de slag met het kader ‘Taalcompetent in het hoger onderwijs'

In de zomer van 2022 presenteerde de Taalunie de publicatie 'Taalcompetent in het hoger onderwijs', een kader voor een taalcompetentieversterkend aanbod aan hogescholen en universiteiten. Maar wat kan dit kader voor een opleiding betekenen? En op welke manieren kunnen we taalcompetentie-ontwikkeling verankeren in de opleidingen? Deze vragen stonden centraal op maandagmiddag 23 januari tijdens een bijeenkomst van het Netwerk Taalexpertise en het lectoraat Taalbewust hoger onderwijs van de Hogeschool Rotterdam. Vandaag gaan we dieper in op dat event, wat er zoal verteld werd en hoe de deelnemers zelf aan de slag gingen met het kader.

80 deelnemers, (taal)docenten uit heel Nederland en een prachtig uitzicht 

In de namiddag van 23 januari 2023 stroomden zo’n tachtig geïnteresseerden binnen op de elfde verdieping van de Hogeschool Rotterdam. Het prachtige uitzicht over heel Rotterdam zou de achtergrond vormen van de studiemiddag van het Netwerk Taalexpertise en het lectoraat Taalbewust hoger onderwijs. Onder de aanwezigen waren niet enkel taaldocenten en taalbeleidsmedewerkers aanwezig, maar ook docenten uit andere disciplines – zowel afkomstig uit Nederland als Vlaanderen. 


De middag werd geopend door een enthousiaste Ron Bormans, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam, die de aanwezigen warm maakte met zijn interessante introductie rond het belang van taal en taalbewustzijn. Daarna nam Evelyne van der Neut, projectleider van de WERKplaats Taal van de hogeschool en bestuurslid van het Nederlands-Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs, de fakkel over om de deelnemers door het programma te leiden. 

Toelichting bij het kader als aftrap van de dag 

De officiële inhoudelijke aftrap, die kwam vanuit Leonie Wulftange (Taalunie) en Jacqueline van Kruiningen (lectoraat Taalbewust hoger onderwijs): zij gaven toelichting bij het kader ‘Taalcompetent in het hoger onderwijs’, dat de aanleiding voor de studiedag vormde.  


Ze schetsten de aanleiding en totstandkoming van dit kader: een instrument voor opleidingen aan hogescholen en universiteiten om tot een taalcompetentieversterkend aanbod voor studenten te komen. Er werd gesproken over de vier aspecten van taalcompetentie die iedere student nodig heeft om in het hoger onderwijs tot leren te komen, om op de arbeidsmarkt aansluiting te vinden, en om op maatschappelijk en persoonlijk vlak doelen te bereiken. 

In groepjes aan de slag 

Na deze plenaire inleiding werden de aanwezigen verdeeld over kleinere groepen. Via een online tool konden vragen en opmerkingen over het kader naar de sprekers gestuurd worden. Daarna gingen de groepjes zelf aan de slag: ze werkten op casussen uit hun eigen praktijk waarbij het kader ingezet kan worden en deelden goede praktijkvoorbeelden.  


Alle inbreng vanuit de groepjes werd vervolgens besproken door dagvoorzitter Evelyne. Ze nam de doorgestuurde vragen door met de sprekers, bijvoorbeeld over het meekrijgen van collega’s of het formuleren van een doorlopende leerlijn voor de eigen opleiding. En natuurlijk kreeg ook het publiek zelf de kans om aan het woord te komen om ervaringen en voorbeelden te delen. 

Het belang van taal 

De middag werd afgesloten met een borrel, waarbij nog enthousiast werd nagepraat en heel wat contacten werden uitgewisseld. Iedereen was het erover eens: het is heel goed, én nodig, om met elkaar in gesprek te gaan over het belang van taal in het hoger onderwijs en de rol die opleidingen en instellingen daarin spelen. Dank aan de Hogeschool Rotterdam voor de geweldige organisatie! 
 
 

Ontdek meer over het nieuwe kader voor taalcompetentie in het hoger onderwijs 

Op de Hogeschool Rotterdam presenteerden Jacqueline van Kruiningen en Leonie Wulftange, leden van de werkgroep ‘Taalcompetentie in het hoger onderwijs’ van de Taalunie, het nieuwe kader voor taalcompetentie in het hoger onderwijs. In dat kader staan geen specifieke leerdoelen. Wel bevat het kader een overzicht van de verschillende aspecten van taalcompetentie waaraan een opleiding aandacht moet besteden. Voor een goede implementatie van het kader moeten ook de vakdocenten bewust zijn van het belang van taalvaardigheid. 

https://www.scienceguide.nl/2023/01/kader-voor-taalvaardigheid-in-het-hoger-onderwijs-gaat-niet-over-ds-en-ts/