24 jan 2023

Het nieuwe netwerk NVT Carib kent een succesvolle start

Op 18 en 19 januari vond op de campus van de University of Curaçao de startconferentie plaats van het nieuwe ‘Netwerk NVT Carib’, het consortium voor expertise Nederlands als vreemde taal in het Caribisch gebied. De komende drie jaar zal dit consortium werken aan duurzaam onderwijs Nederlands en zal het activiteiten ontplooien op het gebied van bewustwording, materiaalontwikkeling, deskundigheidsbevordering en advisering over talenbeleid voor NVT in deze meertalige omgeving. Dit project, ‘NVT Carib 2’, wordt ondersteund door de Ministeries van Onderwijs van de vier landen binnen het Koninkrijk, de Taalunie en de Universiteit van Aruba.

De aanwezigen

Sinds 2020 bestond er al een ‘Kernnetwerk NVT Carib’: dat bestaat uit beleidsmedewerkers en universiteitsmedewerkers van de zes eilanden. Dit kernnetwerk blijft betrokken in het consortium als adviesgroep. Het vernieuwde netwerk is uitgebreid met onderwijsexperts van de verschillende eilanden.

Voor Aruba zijn dat: Walter Bakhuis, docent Universiteit Aruba; Jessica Maduro, docent Nederlands Colegio Arubano; Regine Croes en Esther Stroucken, beide docent aan de IPA.

Voor Curaçao: Marion Thomasia -Keiren, innovatiemanager VPCO; Pamela Lapeña Rojer-Burrichter, expert meertaligheid; Dyanalie Albertus Fannie, adjunct directeur Frater Aurelio SBO en Myriam van Reenen, docent Nederlands Radulphus College.

Voor Sint Maarten: Saskia Kliphuis, innovatiecoördinator SVOBE; Mireille Regales, directeur Sundial School, SVOBE en Mavis Lestrade, docent Nederlands MPC.

Voor Bonaire: Lucretia Leming en Patricia Angela, beide taalcoördinator aan SG Bonaire.

Voor Saba: Saskia Blokhuis, docent Nederlands Sacred Heart School en Anton Hermans, executive director SKOSaba/SEF.

En tot slot, voor Sint Eustatius: Helen Peroti, docent Nederlands aan de Bethel Methodist School.

De thema's van de conferentie

Wat de thema's van deze conferentie betrof, werd er in eerste instantie focus gelegd op het kennismaken met elkaar en het Kernnetwerk (nu ‘Adviesgroep NVT Carib’). Er werd gekeken naar wat er al is aan NVT-materiaal, er werd een korte cursus toetsontwikkeling aangeboden, er werd gewerkt aan het activiteitenplan voor de komende jaren én er werd gefocust op het ontwikkelen van de bewustwording dat Nederlands een vreemde taal kan zijn in deze meertalige regio. Nadat de nieuwe en bestaande netwerkleden zich in oktober online al aan elkaar voorgesteld hadden, waren deze dagen het startpunt van een driejarige samenwerking op het gebied van NVT in de meertalige context van het Caribisch gebied.

Het consortium wordt aangestuurd door een bureau van twee vaste medewerkers. Een daarvan, Marjan de Visser-Lemstra, is coördinator van dit bureau en leidde de startconferentie. Zij zal de komende jaren worden bijgestaan door een tweede vaste medewerker die meer op communicatief en administratief gebied zal werken. De naam van deze tweede medewerker wordt binnenkort bekendgemaakt.

De rol van de Taalunie

De Taalunie zal als kennis- en beleidsorganisatie voor het Nederlands optreden als procesondersteuner en als adviseur voor het consortium. De Taalunie zal geen uitvoerende taken op zich nemen, maar het consortium inhoudelijk begeleiden en ondersteunen en een brugfunctie vervullen tussen verschillende partners in het taalgebied. Beleidsadviseur Anne Paret is aanspreekpunt: aparet@taalunie.org.

Meer informatie vind je op: https://nvtcarib.org