© Cartoon: Camp
14 feb 2019

Aanvulling op ERK beschikbaar in het Nederlands

Het supplement bij het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) dat de Raad van Europa eind 2017 publiceerde, is vanaf vandaag ook beschikbaar in het Nederlands. Net als het ERK biedt het supplement een instrument om het niveau waarop iemand zijn talen beheerst, te beschrijven.

Het supplement biedt een verbreding van het instrumentarium in het ERK en is relevant voor iedereen die betrokken is bij tweede- en vreemdetalenonderwijs, zoals leerkrachten/docenten, onderwijsbegeleiders, toetsontwikkelaars en beleidsmakers. De vertaling is tot stand gekomen op initiatief van de Taalunie.

Waarom een supplement?

Het ERK heeft de afgelopen twintig jaar een grote impact gehad op de onderwijs- en toetspraktijk in Europa en ver daarbuiten. Een dergelijk, invloedrijk instrument krijgt vanzelfsprekend ook de nodige kritiek: het kader zou simplistisch normatief gebruik in de hand werken, het zou onvoldoende empirische basis hebben en het zou niet concreet genoeg zijn om in de praktijk toe te passen. Daarnaast zou het te weinig aandacht hebben voor moderne communicatievormen en minder bruikbaar zijn voor niet-Romaanse en niet-Germaanse talen. Om in te kunnen spelen op die kritiek en om nieuwe inzichten in taalvaardigheid en de ontwikkeling daarvan een plek te geven, werd er werk gemaakt van een supplement.

Wat staat er in het supplement?

De meest in het oog springende aspecten in het supplement zijn:

  • de toevoeging van het concept mediation (bemiddeling) als talige activiteit, naast receptie, productie en interactie
  • de aandacht voor leerders die talig functioneren onder het niveau A1
  • de specifieke aandacht voor jongeren en gebruikers van gebarentaal
  • de herformulering van een aantal reeds bestaande schalen
  • Het supplement dient niet ter vervanging van het ERK, maar is een aanvullend document. 

Samenwerking met ERK-deskundigen

Om een kwaliteitsvolle vertaling van het document in het Nederlands aan te kunnen bieden, werd samengewerkt met een commissie van ERK-deskundigen onder leiding van dr. Bart Deygers.

Meer informatie

Voor meer informatie neem dan contact op met Steven Vanhooren.
Bezoek ook de website over het ERK Nederlands.