20 dec 2022

Koen Haverbeke, altijd verbonden met de internationale neerlandistiek

Koen Haverbeke, Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen in Oostenrijk, de Tsjechische Republiek, Hongarije, Slovakije en Slovenië, gaat met pensioen. Hij neemt afscheid van een boeiende en rijke loopbaan, maar niet zonder zijn stempel te drukken op de internationale neerlandistiek.

Het is in dat kader dat we hem vanuit de Taalunie alle lof willen toezwaaien. Maar dat is niet alles: we willen ook onze oprechte dank uitdrukken voor de tomeloze inspanning om samen met de afdelingen neerlandistiek waarmee hij heeft samengewerkt het Nederlands internationaal op de kaart te zetten én te houden. 
Zijn toewijding blijkt ook uit getuigenissen van mensen die met hem vanaf de eerste rij hebben mogen samenwerken. 

Prof. dr. Wilken Engelbrecht:  

“Koen Haverbeke betekende voor de neerlandistiek zowel in Olomouc als in Lublin (op beide posten heb ik hem in totaal drie ambtstermijnen mogen meemaken) een grote hulp. Als een echte diplomaat kwam hij altijd even vriendelijk maar toch beslist tussenbeide als er hulp nodig was. Dat was vooral in het Poolse Lublin nogal eens het geval. Die hulp bestond uit het aanspreken van de bevoegde personen op departementaal niveau, bij het rectoraat of eventueel bij andere instanties om duidelijk te maken dat het Nederlands als studierichting door de Vlamingen toch echt als een buitengewoon belangrijk vak wordt gezien. Daarnaast was de financiële bijdrage van de Vlaamse Vertegenwoordiging bij verschillende neerlandistische elementen altijd een zekere factor. Ten slotte was Koen vaak initiator van allerlei culturele evenementen waarbij Vlaamse musici, theatermensen of schrijvers waren betrokken en wist hij hier vaak onopvallend een mooi Vlaams element toe te voegen. 

Voor Koens pensioen wens ik hem enerzijds welverdiende rust toe, maar anderzijds ook dat hij de mogelijkheid behoudt om op een of andere wijze bij het culturele gebeuren, waar zijn hart ligt, betrokken te blijven. In elk geval zal hij in Olomouc als gastlezer van harte welkom zijn! 

Voor Koens opvolger zou ik graag mee willen geven dat mijn collega's en ik hopen dat deze met evenveel efficiënte inzet diens taak zal vervullen. Vlaanderen is dankzij de efficiënte en beminnelijke vertegenwoordigers steeds goed zichtbaar geweest en dat zou zo moeten blijven.” 

Prof. dr. Herbert Van Uffelen 

“Koen heeft een heel belangrijke rol gespeeld voor de Neerlandistiek in de regio. De toekomst van het Nederlands in Oostenrijk ligt hem nauw aan het hart. In samenwerking met de Nederlandse ambassadeur heeft Koen meerdere initiatieven ondernomen om de situatie in Oostenrijk (weer) te verbeteren. Zijn persoonlijk engagement is van wezenlijk belang voor de Neerlandistiek in de regio!  
Ik wens Koen en zijn vrouw nog vele gezonde jaren om van het leven te genieten. Moge onze mooie herinneringen hem op deze weg begeleiden!” 

Algemeen secretaris Kris Van de Poel 

“De afgelopen maanden was er weer meer kans om, na corona, bezoeken af te leggen aan afdelingen Nederlands en op andere manieren in contact te komen met docenten. Mijn eerste Europese rondreis zal ik niet snel vergeten. Koen Haverbeke schreef, in nauwe samenwerking met de Nederlandse en de Belgische ambassades in de regio, een intens programma uit waarbij hij me op drie dagen tijd op bestuursniveau in contact bracht met zeven Centraal-Europese universiteiten.
Zulke bezoeken kunnen echt iets betekenen voor afdelingen Nederlands, bijvoorbeeld voor het openbreken van universitaire of facultaire impasses, of voor talentontwikkeling en loopbanen.
De flair, rust, zorgzaamheid en beminnelijkheid waarmee Koen me door de verschillende plekken loodste, waren een hemelse ervaring. Ik hoop Koen vanuit zijn thuishaven Gent nog vaak om ‘raad’ te mogen vragen.”