19 dec 2022

The Community Hub in Suriname: een veilige haven die creatieve ontwikkeling stimuleert

The Community Hub in Suriname is een wijkbibliotheek waar verschillende (culturele) activiteiten worden georganiseerd voor kinderen en jongeren. Zo stimuleren de initiatiefnemers kinderen om boeken te lezen. De Taalunie wil, in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur van Suriname, meehelpen de leescultuur van Suriname te bevorderen en ondersteunen. Daarom hebben we in de Week van het Nederlands een serie leesbevorderingsprojecten eenmalig financieel ondersteund. Wij spraken met voorzitter Anouska Blanca, die elke dag opnieuw haar schouders onder dit project zet, en vroegen haar om wat meer te vertellen over dit initiatief.
Dag Anouska. Hoe zou jij The Community Hub omschrijven? 

Als een veilige haven voor jong én oud, waar iedereen hun horizon kan verbreden. (glimlacht) We faciliteren een veilige bibliotheek en een buurtcentrum – en dragen hiermee bij aan de ontwikkeling en emancipatie van de jeugd. 

Waarom die focus op de jeugd? 

Waarom niet? (lacht) Wij geloven dat de jeugd ons toekomstkapitaal is, maar je moet hen wél genoeg prikkelen om dit waar te kunnen maken. Daarom zorgen we voor een aanbod dat uitnodigt om zichzelf te ontwikkelen en sterker te maken. Zo krijgen ze meer kansen en kunnen zij op hun beurt deze kennis weer doorgeven aan de volgende generatie.  

Waarom zet jij hier je schouders onder? 

Mijn grootste motivatie is bijdragen aan de ontwikkeling van ons prachtig Suriname. En om dit te kunnen bewerkstelligen, geloof ik heilig in het zaaien van zaadjes: van consistente liefde, geloof en toewijding. Hoewel niet elk zaadje zich zal ontpoppen, ben ik ervan overtuigd dat tenminste één ervan zal uitgroeien tot een ‘kankantrie’: de grootste boom in ons oerwoud.  
Ons land kampt momenteel met heel wat uitdagingen, waardoor het des te belangrijker is om de jeugd een plek aan te bieden waar zij zich op constructieve wijze kunnen ontwikkelen. Het is dan ook bijzonder motiverend om hieraan te mogen bijdragen. 


Wat zijn jullie doelstellingen? 

Er zijn vier specifieke doelstellingen die we altijd in het achterhoofd houden. Eerst en vooral, willen we de creatieve ontwikkeling van jongeren, maar ook van volwassenen, stimuleren. Dat doen we door te beantwoorden aan onze tweede doelstelling: het aanbieden en toegankelijk maken van boeken, informatie en andere kennisbronnen. Door dit te doen, dragen we bij aan nummer drie: het bevorderen van lees- en leergierigheid en persoonlijke ontwikkeling. En als laatste, streven we ernaar om kunst- en cultuuractiviteiten toegankelijk te maken. 

Fotograaf: Audry Wajwakana
Wie bereiken jullie vooral? 

Je kan onze Hub terugvinden in de buurt ‘Flora A’, maar we hebben leden uit heel Paramaribo – en zelfs uit het district Commewijne. Dit is voor ons des te meer het bewijs dat er behoefte is aan het soort activiteiten dat wij aanbieden – en dat het huidige aanbod eigenlijk te klein is. 

Zijn er nog meer van dit soort projecten in de omgeving? 

We hebben een goede samenwerking met organisaties zoals Stibula, Villa Zapakara en Sranan Pasi Famiri, maar ook met mensen die zich inzetten voor de ontwikkeling van de Hub. We hebben een bijzonder sterke band met hen – en daar zijn we erg trots op: het bewijst dat samenwerken in Suriname kán. (glimlacht) 

Wat zouden jullie nog graag willen realiseren? 

Het zou fantastisch zijn, mochten we meer Hubs in meer buurten kunnen oprichten. Dit zou een grote vooruitgang betekenen voor onze burgers: op sociaal, mentaal én economisch gebied. Wij geloven erin dat ‘leren op verschillende manieren’ onderdeel is van je ontwikkeling – en dat dit ervoor zorgt dat mensen steviger en zelfbewuster in het leven staan. En dat is net waarvoor we dit doen: het welzijn van onze burgers, in verschillende gemeenschappen, verbeteren. 

Wat is de rol van de Taalunie in dit project? 

Tijdens de Week van het Nederlands hebben we een Taalfestival georganiseerd: elke dag waren er dan andere taal- en leesgerelateerde activiteiten voor kinderen en jongeren. Dat heeft de Taalunie financieel mogelijk gemaakt. We zijn hen dan ook bijzonder dankbaar voor de ondersteuning en willen hen ook langs deze weg nogmaals bedanken! 

Welke boodschap heb je naar de toekomst toe? 

Ik wil nog even onderstrepen dat plekken zoals The Hub zo ontzettend nodig zijn. We hebben in de voorbije jaren veel meegemaakt, waaruit telkens weer opnieuw bleek dat zo’n buurtcentrum een échte hulp kan zijn. We maken veel mee, maar onze Hub is een bubbel van liefde en groei waar we elkaar (mogen) uitdagen om het mooiste en beste uit onszelf te halen. En elke gemeenschap verdient zo’n plek. 

Dank je wel, Anouska! 

Meer weten over de initiatieven die wij ondersteunen om de internationale neerlandistiek te versterken? 
Hou dan zeker onze website en onze sociale mediakanalen in de gaten. Daar houden we je op de hoogte van alles wat we realiseren.