11 okt 2022

Suriname sluit aan bij de Braille Autoriteit voor het Nederlands

Op 6 oktober 2022 heeft de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname (NSBS) zich officieel aangesloten bij de Braille Autoriteit voor het Nederlands. Dit gebeurde in Paramaribo, waar het convenant van de Braille Autoriteit officieel werd ondertekend door Erla Cambridge, voorzitter van het NSBS-bestuur, en Kris Van de Poel, algemeen secretaris van de Taalunie, namens de Braille Autoriteit. De NSBS is hét instituut dat mensen met een visuele beperking in Suriname ondersteunt en in staat stelt zich te ontwikkelen tot zelfstandige burgers in de maatschappij.

In samenwerking met de Taalunie werken de twintig organisaties van de Braille Autoriteit uit Nederland, Vlaanderen en Suriname aan de standaardisering van braille in het Nederlands taalgebied, aan het ondersteunen van braillegebruikers en aan het verspreiden van de kennis over en van het brailleschrift in al zijn aspecten. Braille speelt nog steeds een essentiële rol in het leven van mensen met een visuele beperking. Als kinderen geen braille leren, blijven zij ongeletterd.

De Taalunie en de NSBS gaan onderzoeken hoe ze verder kunnen samenwerken om blinden en slechtzienden in Suriname ook op andere manieren te ondersteunen.