01 okt 2022

Resultaten Nederlandstalige literaire canon bekendgemaakt

Max Havelaar en Reynaert zijn dé Nederlandstalige literaire klassieken; vrouwelijke auteurs zijn in opmars.

Dat blijkt uit de resultaten van de canonenquête die vandaag bekend zijn gemaakt bij de Nacht van de Canon (Gent) en in het radioprogramma De Taalstaat. Bijna 2.000 lezers wereldwijd gaven hun mening over vragen als ‘Kunnen we met een canon onze klassieken behoeden voor de vergetelheid?’, ‘Welke rol speelt een Nederlandstalige literaire canon in een geglobaliseerde samenleving?’ en de lastigste vraag: ‘Welke werken behoren dan tot die literaire canon?’ Max Havelaar van Multatuli (1860) komt naar voren als het meest klassieke werk van de Nederlandstalige literatuur. Op ruime afstand volgen de dertiende-eeuwse Van den vos Reynaerde en De avonden van Gerard Reve uit 1947.

Onderwijs

De enquête peilde ook de meningen over de rol van de literaire canon in het onderwijs, de plaats van kinder- en jeugdliteratuur, de gewenste omvang van een literaire canon en over genres en auteurs die ondergewaardeerd zijn. Opvallend daarbij is dat een overweldigende meerderheid van de respondenten (79,59%) vindt dat literaire klassiekers en literatuurgeschiedenis een plaats verdienen in alle richtingen van het voortgezet/secundair onderwijs.

Vrouwelijke auteurs

In grote lijnen komt de lijst van de honderd meest genoemde auteurs en werken overeen met de resultaten van een gelijkaardige enquête die in 2002 werd verspreid onder de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Maar nu lijkt de canon langzaamaan diverser te worden: vrouwelijke auteurs zijn in de top 100 in vergelijking met 2002 in opmars en worden vaker genoemd als ‘ten onrechte vergeten’. Ook blijkt er een toenemende belangstelling voor literatuur uit of over Indonesië, Suriname en de Caraïbische eilanden. Teksten en auteurs van vóór de Tweede Wereldoorlog verliezen daarentegen snel terrein, net als poëzie.

Top drie

Bij Nederlandse lezers staan Multatuli, W.F. Hermans en Gerard Reve bovenaan, Belgische respondenten houden het bij Hugo Claus, Willem Elsschot en Louis Paul Boon. De vraag ‘Welke auteurs uit de voormalige koloniale gebieden zouden in de canon moeten staan?’ resulteerde in de volgende top drie: Anton de Kom, Frank Martinus Arion en Astrid Roemer.

Het hele rapport is te lezen via de website van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) en Canonfestival.org.

Initiatiefnemers canonenquête
De canonenquête is een initiatief van een gelegenheidscollectief bestaande uit diverse partners uit de neerlandistiek in Nederland, België, Suriname en het Caribisch gebied  – o.a. de KANTL, de Taalunie, KNAW/NL Lab, Raad voor de Neerlandistiek, KB Den Haag/DBNL, het Platform voor Neerlandistiek en de Caribische Associatie voor de Neerlandistiek.

De eerste reflecties op de resultaten vinden plaats tijdens de Week van het Nederlands (1 t/m 8 oktober 2022). Onder de parapluterm Canonfestival worden verschillende activiteiten georganiseerd: canonfestival.org/#canonfestival.